Paylaş

5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2. Yazılı Soruları – Nisan 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A) Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 x 1 = 10 puan)

1. Sıcaklıkları farklı maddelerin arasında ısı alışverişi gerçekleşir.

2. Isı, termometre ile ölçülür.

3. Kaynama olayı her sıcaklıkta gerçekleşebilir.

4. Işık ışınlarının, geldiği ortama geri dönmesine “yansıma” denir.

5. Yaz aylarında elektrik ve telefon kablolarının sarkması, genleşmeye örnektir.

6. Buruşturulmuş alüminyum folyo gibi yüzeylerde dağınık yansıma olur.

7. Margarin erirken ısı verir.

8. Sıcak su konulan bardağın çatlaması, bir genleşme olayıdır.

9. Erime ve kaynama noktaları maddelerin ayırt edici özelliklerindendir.

10. Kuvvetin büyüklüğü eşit kollu terazi ile ölçülür.

B) Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 x 1 = 10 puan)

1. Kuvvetin birimi 'dır.

2. Yıpranan motor dişlilerinin yağlanması, sürtünme kuvvetini içindir.

3. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesine denir.

4. Yoğuşma ve kaynama olayları birer olayıdır.

5. Naftalin, kuru buz, iyot gibi maddeler ısı aldığında olayı gerçekleşir.

6. Saf maddeler hâl değiştirirken sıcaklık kalır.

7. Sıcaklık, bir türü değildir.

8. Bazı bitki türlerinde bulunmaz.

9. Ay’ın iki ana evresi arasında geçen süre dır.

10. Bir cismin gölgesinin boyu, cisim ışık kaynağına yaklaştıkça .

C) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (20 x 4 = 80 puan)

1. Bir ışık ışını, yansıtıcı bir yüzeye gönderiliyor.
    Bu ışının bu yüzeyden yansıma açısı 50° ise yüzeye gelme açısı kaç derecedir?

2. Aşağıda K, L ve M maddelerinin ışığı geçirme durumları hakkında bilgiler verilmiştir.
     K : Işığın tamamını geçirir.
     L : Işığı geçirmez.
     M : Işığın bir kısmını geçirir.
    Buna göre K, L, M maddeleri aşağıdakilerden hangileri olabilir?

             K                                   L                                   M

3. a. Işık, her yöne yayılır.
     b. Işık, dalgalar hâlinde yayılır.
     c. Işık, bütün maddelerden geçer.
     d. Işık, bir enerji türüdür.
     e. Gölge oluşumu, ışığın doğrusal bir yolla yayılmasının sonucudur.
    Işığın yayılması ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?

4. Aşağıda düzlem aynada meydana gelen bir yansıma olayı gösterilmiştir.

    Bu yansıma olayındaki a, b, c, d ve e harfleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5. Aşağıda bir cisme ait gölge oluşumu gösterilmiştir.

    Buna göre,
    I. Cisim 2 yönünde hareket ettirilirse gölge büyüklüğü artar.
    II. Cisim 1 yönünde hareket ettirilirse gölge büyüklüğü değişmez.
    III. Işık kaynağı 1 yönünde hareket ettirilirse gölge büyüklüğü azalır.

    yargılarından hangileri söylenebilir?

6. Aşağıda iki farklı yansıma olayı ile ilgili çizimler verilmiştir.

    Bu olaylar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7. Bir olay ile ilgili bazı özellik ve örnekler aşağıda verilmiştir.
    • Maddelerin yüzeyinde gerçekleşir.
    • Her sıcaklıkta gerçekleşebilir.
    • Islak çamaşırların kuruması bu olay ile gerçekleşir.
    • Elimize kolonya döküldüğünde serinlik hissetmemizi sağlar.
    Buna göre bu olay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8.Aşağıdaki olaylardan hangisi genleşme ile ilgili değildir?

9. Aşağıda bazı maddelere ait bir tablo verilmiştir.
   
    Bu tablodan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

10. Aşağıda saf katı bir maddenin ısıtılmasına ait bir grafik verilmiştir.
   
    Buna göre bu madde ile ilgili olarak;
    I. 20 °C’de erimeye başlamıştır.
    II. Kaynama noktası 80 °C’dir.
    III. Erime süresi kaynama süresinden fazladır.

    ifadelerinden hangileri doğrudur?

11. Aşağıdaki yüzeylerin hangisinde sürtünme kuvveti diğerlerine göre daha fazladır?

12. Salıncakta sallanan çocuğun bir süre sonra yavaşlayıp durmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

13. Bir öğrenci bazı canlıları aşağıdaki gibi gruplamıştır.
           I                   II  
     • Aslan         • Elma
     • Fare           • Lale
     • Kedi           • Mısır
    Buna göre bu öğrencinin yaptığı bu gruplamalar sırasıyla hangi canlı sınıfına aittir?
                       I                                              II

14. Dünya ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

15.  • Dinamometre ile ölçülür.
        • Birimi Newton’dır.
        • Cisimlerin sadece yönünü değiştirir.
        • Yavaşlatıcı etkisi vardır.
    Kuvvet ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

16. Aşağıdaki olaylardan hangisinde madde ortama ısı verir?

17. Bir madde gaz hâlden sıvı hâle geçiyorsa;
    I. Madde ortamdan ısı almaktadır.
    II. Yoğuşma olayı gerçekleşiyordur.
    III. Kaynama olayının tersi gerçekleşiyordur.

    ifadelerinden hangileri söylenebilir?

18. Aşağıdaki olaylardan hangisi bir hâl değişimi değildir?

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

20. Aşağıda bir deney düzeneği verilmiştir. Bu deneyde özdeş kaplar, özdeş ısıtıcılar ve özdeş maddeler kullanılmıştır.
   
    Buna göre bu deneyden hareketle;
    I. 1. durumda şişe soğuk suyun içinde olduğu için büzülme olayı gerçekleşmiştir.
    II. 2. durumda balonun içindeki hava genleşmiştir.
    III. Bu olay sıcaklığın etkisiyle gazlarda yoğuşmanın gerçekleştiğini gösterir.

    çıkarımlarından hangileri yapılamaz?