Paylaş

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Yazılı Soruları – Nisan 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A. Aşağıdaki tabloda bazı kavramlar verilmiştir.


Bu kavramlardan uygun olanları aşağıdaki tanımlarla doğru şekilde eşleştiriniz. (10 x 2 = 20 puan)

a. Üyesi olduğumuz gruptaki rollere bağlı olarak yerine getirmemiz gerekenlere denir. 

b. Topluma yararlı, hak ve sorumluluklarını bilen ve bunu gündelik yaşamında uygulayan bireylere denir. 

c. Dünya çocuk haklarını korumak, hak ihlali yapan devletleri tespit edip önlemler almak amacıyla kurulmuştur.

d. Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kalelere verilen isimdir.

e. İnsanlığın çok eski zamanlarından günümüze kadar kalmış giyecek, halı, cep saati, çini, silah, kılıç gibi bireysel eşyalara verilen isimdir.

f. Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış ancak üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü alanlarıdır.

g. Farklı şekillerde oluşmuş, karaların içinde kalmış, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun sulardır.

h. Üzerinde bitki ve toprak örtüsü barındırmayan susuz, kurak ve ıssız büyük kumluk alanlardır.

i. Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulardır.

j. Dünyanın, bir ülkenin veya bir bölgenin coğrafyası, ekonomisi, tarihi vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş haritalardır.

B) Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (6 x 2 = 12 puan)
1. Ormancılık sektörünün Karadeniz kıyılarında gelişmesi, bu alanda orman ürünleri üretiminin bol olmasından kaynaklanır.  

2. Yurdumuzun iç kesimlerinde seracılığın yaygın olarak yapılması, kış mevsiminin ılık geçmesine bağlıdır.

3. Mamul madde sanayi ortamında belirli işlemlerden geçmiş hâldedir. İşlenmiş, satışa ve tüketime hazır olan ürünlerdir.

4. Rize ve çevresinin bol yağış alması nedeniyle çay tarımı ülkemizde sadece bu alanda yapılmaktadır.

5. Dağıtım alanında yapılan yeni buluşlar, dağıtımda insana duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmıştır.

6. İklim; günlük hayatımızı, ulaşımımızı, kıyafetlerimizi, kültürümüzü, konut tipimizi, turizm faaliyetlerimizi etkiler.

C) Görselleri verilen doğal ve kültürel güzelliklerimizi bulundukları şehirler ile eşleştiriniz. (6 x 3 = 18 puan)

      

      

      

      

      

      

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5 x 10 = 50 puan)

1. Sosyal bilgiler dersi sayesinde kendi hak ve sorumluklarımızı öğrenir, temel vatandaşlık bilgisi elde ederiz. Elde ettiğimiz temel bilgiler, içinde yaşadığımız toplumu tanımamıza        ve sosyalleşmemize katkı sağlar.
    Bu durum, sosyal bilgilerin temel kazanımlarından hangisi ile ilişkilendirilebilir?

2. Ülkemizde Konya ve Ankara civarında misket, kaşık oyunları oynanırken Karadeniz kıyılarında horon, Ege kıyılarına yakın yerlerde zeybek, Diyarbakır ve Şanlıurfa     dolaylarında halay oynanmaktadır.
    Halk oyunları ile ilgili bu bilgiden yola çıkılarak;
    I. Kültürel ögeler unutulmaktadır.
    II. Kültürel ögeler yörelere göre farklılık gösterir.
    III. Kültürel ögeler sadece halk oyunlarıdır.
    yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3. 

    Hititler ile ilgili bu bilgilerden yola çıkılarak;
    I. Anadolu’da eserler bırakmışlardır.
    II. Demokratik bir yönetim anlayışına sahiptirler.
    III. Savaşlardan sonra antlaşma yapma geleneğini başlatmışlardır.
    IV. Ölümden sonra yaşamın devam ettiğine inanmışlardır.
    yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4. 

    Bazı şehirler iklim, ulaşım, sanayi, tarım imkânlarının iyi olması sebebiyle yüksek nüfuslu iken; bazı şehirler
    bu alanlardaki imkânsızlıklar sebebiyle düşük nüfusludur.
    Bu açıklamaya göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfusu diğerlerine göre daha azdır?

5. 

Açıklaması verilen bu durum aşağıdakilerden hangisidir?