Paylaş

5. Sınıf Türkçe Dersi 1. Yazılı Soruları – Kasım 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (10 x 5 = 50 puan)

1.  • Bu yaptıkları birçok zarara yol açmıştı.
     • Yapılan her şeye burun kıvırıyordu.
     • Maaşına zam gelince gülleri yarılmıştı.
     • Kardeşim ağaçtan düşünce kaşı açıldı.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, verilen cümlelerde deyim oluşturmamıştır?

2.  Hikâyeler; yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların kurgulanması ile oluşan eserlerdir.
      Hikâyelerde olay, yer, zaman ve kişiler olmak üzere dört öge bulunur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu ögelerin tümüne yer verilmiştir?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanım amacı diğerlerinden farklıdır?

4. Şimşek, bir bulut kümesi aşırı elektrik yüklendiğinde gerçekleşir. Elektrik boşalırken akımın geçtiği yerde kırık çizgi biçiminde bir ışık parlar.
Atmosferde her saniye yaklaşık yüz şimşek çakar. Şimşek, bulut tabanı ve yeryüzü arasında gerçekleşirse yıldırım olarak adlandırılır. Yıldırımların
çoğu denizlere ve okyanuslara düşer. Ayrıca şimşek ve yıldırım genellikle kümülonimbus adı verilen bulutlarda görülür.

Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır?

6. Bizi olumsuz etkileyen duygu ve düşünceleri somutlaştırmak, atılabilecek ilk adımlardan biridir.
Böylece bu duygu ve düşünceleri kendimizden bağımsız olarak değerlendirebiliriz. Onlara bir
ad verirsek, renklerini ya da görünüşlerini tanımlayabilirsek kontrol edilebilir olduklarını anlayabiliriz.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

7.   I. En çok görüldüğü yer ise Kuzey Amerika’dır.
       II. Bir hortumun oluşması birçok hava koşulunun bir arada olmasına bağlıdır.
       III. Hortum, şiddetli fırtınalarda görülür.
       IV. Bu koşullar oluştuğunda fırtına bulutunun altında girdap diye bilinen ve hızla dönen hava kütlesi oluşur.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin olması, bir koşula bağlıdır?

9. Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahüyük’te MÖ 9 ve 7. yüzyıllar arasında var olduğu düşünülen bir krallığa ait izler bulundu. Konyalı bir çiftçinin sulama kanalında üzerinde farklı şekiller olan bir taş parçası bulmasının ardından Chicago, Oxford ve Çukurova Üniversiteleriyle Ankara’daki İngiliz Enstitüsü ortak bir araştırmaya başlamıştı. Araştırma sonucunda bu şekillerin aslında Anadolu’nun en eski dillerinden biri olan Luvi dilinde yazılmış bir yazı olduğu ve metinde Frig Kralı Midas’ın yenilgisinin anlatıldığı tespit edildi. Detaylı incelemenin ardından Frig Kralı’nı yenen kişinin Kral Hartapu olduğu, Kral Hartapu’nun krallığının başkentinin de Türkmenkarahüyük olduğu anlaşıldı. Ancak arkeologlar Kral Hartapu ve hükmettiği krallıkla ilgili henüz çok fazla bir bilgiye sahip değil.
Bu metinde sözü edilen krallıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

10.   I. Çocuklar Maraş dondurmasına bayıldılar.
         II. Okan Bey, Bayburt sokakta oturuyormuş.
         III. Türkçe, dünyanın birçok yerinde konuşulmaktadır.
         IV. Ağrı Dağı’nın zirvesi, yaz kış karlı olur.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

B. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime gerçek anlamda ise ilgili kutucuğa “G”, mecaz anlamda ise “M” yazınız. (5 x 2 = 10 puan)

1.  Diğer arkadaşlarına göre biraz sönük kalıyordu.

2. Bardağı kırdığımı duyunca çok üzüldü.

3. Hava serin olduğundan hırkasını giydi.

4. Kızgın olduğu için çekinerek yanına sokuldum.

5. Onun acı sözlerine katlanamayıp odama gittim.

C. Aşağıda yer alan cümleleri “DOĞRU” veya “YANLIŞ” olarak değerlendirip işaretleyiniz. (5 x 2 = 10 puan)

1. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli sözcükler denir.

2. “Hasret” sözcüğünün eş anlamlısı “gurbet” sözcüğüdür.

3. “Karanlık” sözcüğünün zıt anlamlısı “aydınlık” sözcüğüdür.

4. “Akıllı” sözcüğünün zıt anlamlısı “akılsız” sözcüğüdür.

5. “Baş” sözcüğü, sesteşi olan bir sözcüktür.

D. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (5 x 2 = 10 puan)

1. “Bir sanat eserini oluşturmak ne çetin iştir!” cümlesindeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı tür.

2. “Dolu arabalara zarar vermişti. ” cümlesinde  kelimesi eş seslidir.

3. “İyi ki bu cennet vatanda yaşıyoruz.” cümlesindeki söz sanatı  dir.

4. “Gözünden akan yaşlar sel oldu.” cümlesindeki söz sanatı  dır.

5. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna  konur.

E. Aşağıdaki deyimlerle anlamlarını eşleştiriniz. (5 x 2 = 10 puan)

a. Çok konuşarak başkalarının söz söylemesine, konuşmasına engel olmak

b. Darlığa, sıkıntıya dayanmak, katlanmak

c. Başka bir iş yapmasına vakit veya imkân vermemek

d. Gereksiz yere sürekli konuşmak

e. Kibirlenmek, büyüklenmek

F. Aşağıdaki metinde yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (5 x 2 = 10 puan)

Niçin dikkatimizi toplamakta güçlük çekeriz( 1 ) Bunun pek çok nedeni vardır( 2 ) fizyolojik ve genetik etkenler( 3)
sağlıklı olmayan beslenme alışkanlıklarımız( 4 ) uykusuzluk ( 5 ) stres…

1.  

2.  

3.  

4.  

5.