Paylaş

5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Yazılı Soruları – Nisan 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.


1. Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri bularak bulmacadaki numaralara karşılık gelen yerlere yazınız. (6 x 5 = 30 puan)

Soldan Sağa:
1. Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade.   

2. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence.   

3. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilimiz.   

Yukarıdan Aşağıya:
4. Bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk şiiri.   

5. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.   

6. Korunulacak; arkasına, altına veya içine girilerek saklanılacak yer.   

2. Aşağıdaki verilen deyimleri, anlamları ile eşleştiriniz.(3 x 5 = 15 puan)

   a. gözdağı vermek    

   b. şaşırıp kalmak    

   c. yüz tutmak    

3.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(10 puan)

4.

I. Sayılara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.
II. Özel adlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
III. Bir ek veya harften sonra gelen ekler, kesme işareti ile ayrılır.
Bu yazım kurallarından hangilerinin örneği metinde vardır? (10 puan)

5.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçek bir dostluk olduğu söylenebilir? (10 puan)

6. Aşağıda verilen ses olayları ile bu olaylara örnek olabilecek sözcükleri eşleştiriniz.(5 x 3 = 15 puan)

   a. Ünsüz benzeşmesi    

   b. Ünlü düşmesi    

   c. Ünlü daralması    

   d. Ünsüz yumuşaması    

   e. Ünsüz türemesi    

7.

Ece yeni taşındığı semti henüz tanımamaktadır. Okuldan çıkınca önce kırtasiyeye uğrayacak, sonra evine gidecek olan Ece, arkadaşlarına yol tarifi sorar.
Buna göre Ece, arkadaşlarının verdiği aşağıdaki yol tariflerinden hangisine uymalıdır? (10 puan)