Paylaş

6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2. Yazılı Soruları – Nisan 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 x 1 = 10 puan)

1. Cisme etkiyen, birden fazla kuvvetin yaptığını tek başına yapan kuvvete “bileşke kuvvet” denir. 

2. Bileşke kuvvet sıfırdan farklı ise cisimler dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.

3. Dengeleyici kuvvet bileşke kuvvetle farklı doğrultudadır.

4. Bir cisme etki eden bileşke kuvvetin en büyük olması için kuvvetler aynı yönde olmalıdır.

5. Aynı doğrultulu ve zıt yönlü iki kuvvetin bileşkesi, kuvvetlerin toplanması ile bulunur.

6. Kuvvetin büyüklüğü eşit kollu terazi ile ölçülür.

7. Eşit sürede daha fazla yol alan aracın sürati, daha az yol alan aracın süratinden fazladır.

8. Sabit süratle hareket eden bir aracın birim zamanda aldığı yollar eşittir.

9. Bir hareketlinin sürati, aldığı yolun geçen zaman ile çarpılmasıyla bulunur.

10. Aynı yolu daha kısa sürede tamamlayan hareketlinin sürati daha fazladır.

B. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 x 1 = 10 puan)


1. Arabaların hava yastıklarında, yangın söndürücülerde ve mutfak tüplerinde gazların özelliğinden yararlanılır.

2. Su içine konulan şekerin su seviyesinde belirgin bir değişime sebep olmaması, maddenin yapıda olduğunu gösterir.

3. Katı hâldeki buz, ısı aldığında taneciklerinin hareketliliği

4. Su buharı soğuk bir ortama konulduğunda su tanecikleri arasındaki mesafe

5. Katı, sıvı ve gaz hâldeki maddeler ortak olarak hareketi yapar.

6. Süt ve su gibi maddeler boşluklu yapıdadır ve kabul edilir.

7. Su buharı ve oksijen gazı boşluklu yapıdadır ve üzerine kuvvet uygulandığında .

8. Gaz tanecikleri arasındaki boşluk çok olduğu için gazlar bulunduğu kabı tamamen doldurabilir.

9. Katı hâldeki bir maddenin tanecikleri arasındaki boşluk çok olduğu için sıkıştırılamaz.

10. saf maddeler için ayırt edici özelliktir.

C. Aşağıdaki cümleleri doğru şekilde tamamlayan ifadeleri seçiniz. (5 x 1 = 5 Puan)

1. Binalarda ısı yalıtımı yapılırken ısı ileten / ısı iletmeyen özellikteki malzemeler seçilmelidir.

2. Isı iletkeni maddeler ısının kolay / zor geçtiği maddelerdir.

3. Penceredeki çift cam arasında kalan hava, ısı yalıtımı / iletimi sağlar.

4. Maddeleri oluşturan tanecikler arasındaki boşluk fazla / az ise ısı iletimi yavaş olur.

5. Binaların kışın ısısını kaybetmesini önlemek için bina duvarlarının arasına metal blok / strafor köpük konulması doğru tercihtir.

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5 x 15 = 75 puan)

1. Aşağıda Güneş sistemindeki K ve L gezegenlerinin görseli verilmiştir.

Bu iki gezegen ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2. Aşağıda gündüz saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen bir olayın görseli verilmiştir.

Bu olay ile ilgili olarak;
I. Ay’ın yeni ay evresinde gerçekleşmiştir.
II. Dünya, Güneş ve Ay aynı doğrultudadır.
III. Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşmüştür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

3. Kan dolaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4. Aşağıda vücudumuzda bulunan kalp ve midenin görselleri verilmiştir.

Buna göre bu iki organ ile ilgili olarak;
I. Kasılıp gevşeme hareketi yapma,
II. İsteğimiz dışında çalışma,
III. Çizgili yapıya sahip olma

özelliklerinden hangileri ortaktır?

5. Düz yolda bir cisme etki eden kuvvetler aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre bu cisme etki eden bileşke kuvvet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

6. Aşağıda K aracına ait yol–zaman tablosu verilmiştir.

Bu araç ile ilgili olarak;
I. Sabit süratli hareket yapmaktadır.
II. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
III. 6. saniyedeki sürati 10 m/sn. dir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

7. Aşağıda oda sıcaklığındaki bazı maddeler ile ilgili özellikler verilmiştir.
    K: Tanecikleri arasında sadece titreşim hareketi yapar.
    L: Bulunduğu kabın her tarafına dağılır.
    M: Üzerine kuvvet uygulandığında hacminde azalma olur.
    N: Tanecikleri sıkıştırılamaz kabul edilir.

Buna göre maddelerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri hatalıdır?

8. Aşağıdaki tabloda saf K, L ve M cisimlerinin kütle ve hacimlerinin büyüklükleri verilmiştir.

Buna göre bu cisimlerinin yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 9. Birbiri içinde çözünmeyen üç sıvının bir kap içindeki durumları aşağıdaki gibidir.
      Buna göre bu sıvıların;
      I. Yoğunluk,
      II. Kütle,
      III. Hacim

      özelliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır?

 10. İçinde su bulunan bir kaba atılan buzun konumu yandaki gibidir.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

11. Aşağıda bir tencerenin bazı bölümleri numaralandırılmıştır.
                 
Bu bölümlerin ‘’ısı iletkeni / ısı yalıtkanı’’ şeklinde gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
      Isı İletkeni     Isı Yalıtkanı

12. Bir binanın inşaatında kullanılan bazı malzemeler aşağıda verilmiştir.
             
Bu malzemelerde;
I. Isıya dayanıklı olma,
II. Isı yalıtımı sağlama,
III. Uzun ömürlü olma

özelliklerinden hangileri ortaktır?

13. Buse, içinde su bulunan bir kaba birkaç damla mürekkep damlatıyor ve mürekkebin su içinde yavaş yavaş dağıldığını gözlemliyor.
                     
Bu durum ile ilgili olarak;
I. Su taneciklerinin arasında boşluk bulunur.
II. Sıvı tanecikleri hareket hâlindedir.
III. Sıvı maddeler kuvvet etkisi ile sıkıştırılabilir.

ifadelerinden hangilerine söylenebilir?

14. Esma’nın elindeki kalemi masaya vurduğunda oluşan sesi; yanında duran kardeşi, odanın diğer ucundaki annesine göre daha şiddetli duymuştur.
Bu durumdan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

15. Bir evde aşağıdaki yakıt tüketilmektedir.
                     
Bu yakıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?