Paylaş

6. Sınıf Matematik Dersi 2. Yazılı Soruları – Nisan 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A. Aşağıdaki ifadeleri uygun değerlerle tamamlayınız. (5 x 3 = 15 puan)


1. 84 sayısının tane asal sayı böleni vardır.

2. –9 tam sayısından büyük, en küçük tam sayı ’dir.

3. A = {2, 4, 5, 6, 7} ve B = {3, 5, 7, 9} ise s(A∩B) = ’dir.

4. “4891” sayısının 3 ile bölümünden kalan ’dir.

5. Bir kenar uzunluğu 3,5 cm olan karenin çevre uzunluğu santimetredir.

B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5 x 2 = 10 puan)

1. 3,837 ondalık gösteriminin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hâli 3,8’dir.

2. Bir sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı 3/5 ise erkek öğrenci sayısının sınıf mevcuduna oranı 5/8’tir. 

3. 25 : 0,5 işleminin sonucu 10’dur. 

4. “Bir sayının 3 katının 7 fazlası” sözel ifadesine uygun cebirsel ifade (3x + 7) şeklindedir. 

5. (2y – 5) cebirsel ifadesinin y = 12 için değeri 21’dir. 

C. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. (5 x 6 = 30 puan)

1. 3x – 2xy + 4y –5 ifadesinin terim sayısı kaçtır?

2. Saatte 90 km yol alan bir aracın gittiği yolun geçen süreye oranı kaç m/sn’dir.

3. 
 
Tamamı sıvı dolu A ve B kaplarından kullanılan sıvı oranları yukarıda verilmiştir.
Buna göre kullanım sonrası A kabında kalan sıvı miktarının, B kabında kalan sıvı miktarına
oranı kaçtır?

4. Esat Bey bir benzinlikten 20 litre benzin almış ve kasada 150 TL vermiştir.
Benzinin litresi 7,4 TL olduğuna göre Esat Bey’in alacağı para üstü kaç liradır?
 

 

5. Bir araç gideceği yolun önce 1/4’ini daha sonra kalan yolun 2/3’sini gidiyor.
Bu aracın gitmesi gereken 45 km yol kaldığına göre yolun tamamı kaç kilometredir?

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.

Yukarıdaki tabloda bir manavda satılan bazı meyvelerin kilogram fiyatları verilmiştir. Fatih bu manavdan 4 kg elma, 5 kg armut ve 2 kilogram portakal almıştır.
Buna göre Fatih manava kaç lira ödeme yapmıştır?(5 puan)

2. K = {a, c, d, f, g, h}
    K∩M = {c, d, g}
    K∩M = {a, b, c, d, e, f, g, h, k, m}
Buna göre M kümesi aşağıdakilerden hangisidir?(5 puan)

3. 
 
Cem Usta, elindeki iki farklı uzunluktaki tahtaları eşit uzunlukta ve hiç parça artmayacak şekilde kesecektir.
Buna göre kesim sonrası Cem Usta’nın elinde en az kaç parça tahta olabilir?
(5 puan)

4. Cem Usta, elindeki iki farklı uzunluktaki tahtaları eşit uzunlukta ve hiç parça artmayacak şekilde kesecektir.
 
Her bir dikdörtgenin kenar uzunluğu doğal sayı olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
(5 puan)

5. 

Yukarıda verilen ABC üçgenin çevresinin uzunluğu 19,45 cm olduğuna göre |AB| = x kaç santimetredir?
(5 puan)

6. 


işleminin sonucu kaçtır?
(5 puan)

7. 

Buna göre sayı doğrusunda gösterilen A, B, C tam sayıları aşağıdakilerden hangisidir?
(5 puan)
                  A                            B                          C

8. 

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
(5 puan)
 

9. 

şeklinde çözümlenen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
(5 puan)