Paylaş

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Yazılı Soruları – Nisan 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (5 x 2 = 10 puan)


1. Sosyal hayat içinde üyesi olduğumuz gruplarda yerine getirmemiz gereken görevlere denir.

2. Bir kimse ya da herhangi bir şeyle ilgili belirli şart, olay, görüntülere dayanılarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz peşin fikirlere denir.

3. Bir hizmet ve yarar sağlamak amacıyla kişilerin bağışladıkları para ve mülklerle oluşan yardım kuruluşlarına denir.

4. Bireyin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklere denir.

5. İlk Türk devletlerinde devlet adı verilen sözlü kanunlar ile yönetilirdi.

B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5 x 2 = 10 puan)

1.Yerleşik hayata geçmeleri nedeniyle Uygurlar, ekonomik faaliyet olarak tarımı seçmiştir. 

2. Emevi İslam Devleti’nde Türkler askerî ve idari alanda önemli görevler üstlenmiştir.

3. Hindistan’da kazanılan başarılar sayesinde Abbasi Halifesi, Gazneli Mahmut’a “Sultan” unvanını vermiştir.

4. Selçuklu veziri Tonyukuk, XI. yüzyılın ikinci yarısında Nizamiye Medreselerini kurmuştur.

5. Türkiye Selçuklu Devleti, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerindendir.

C. Aşağıda verilen bilgileri ilgili olduğu kavram ile eşleştiriniz. (5 x 2 = 10 puan)

1. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenleri arasındadır.

2. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde görülen bitki örtüsü.

3. Bir bölgede hava olayların uzun yıllar gösterdiği ortalama durum.

4. Bir bölgede, belli bir zamanda yaşayan insan sayısı.

5. Yaz aylarında yağışlarda artış görülürken kış aylarında yağışlar oldukça azalır.

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz. (10 x 7 = 70 puan)

1. Tarih bilimi;
I. İnsanlarda millî bilincin gelişmesi,
II. Yaşanmış olaylardan dersler çıkarılması,
III. İnsanların geçmişlerini öğrenmeleri
yararlarından hangilerini sağlamaktadır?

2. İnsan, yer ve bu ikisi arasındaki ilişki; sosyal bilimlerden coğrafyanın konusudur.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi coğrafya ile ilişkilendirilemez?

3. İnsanların yaşamında büyük kolaylıklar sağlayan bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler aynı zamanda insanlığı birçok sorunla karşı karşıya getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan bir çevre sorunu değildir?

4. Bilimsel bir yazıdan alıntı yapılan kısımların kimden ve nereden alındığını gösteren ve sayfanın en altında bulunan kısımdır.
Bu tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

5. Bir araştırmacı bilimsel araştırma yaparken;
    I. Edindiği bilgilerin kaynağını mutlaka belirtme,
    II. Bulduğu her bilgiyi çalışmasına ekleme,
    III. Kullandığı bilgileri tarafsız değerlendirme
   durumlarından hangilerine dikkat etmelidir?

6. Yaz yağışlarının etkisiyle çayırların geniş yer kapladığı Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde gelişmiştir.
Bu bilgi, aşağıdaki hayvancılık türlerinden hangisine aittir?

7. …….. adet Batı Yarım Küre’de, ……… adet Doğu Yarım Küre’de olmak üzere toplam ……….. tane meridyen bulunmaktadır.
Bu bilgiyi doğru tamamlayacak sayılar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

8. Bitki örtüsü, kızılçam ormanları ve her mevsim yeşil kalan kısa boylu ağaç ve çalılardan oluşur.
Bu özellikler, aşağıdaki iklim türlerinden hangisine ait olabilir?

9. Hakkâri ve çevresinde yüksek ve engebeli araziler geniş yer kaplamaktadır.
    Buna göre Hakkâri ve çevresi için;  
    I. Göç veren bir bölgedir.
    II. Tarım ve sanayi gelişmiştir.
    III. İş olanakları fazladır.
   ifadelerinden hangileri söylenebilir?

10. Bir bölgenin nüfus miktarının, o bölgenin yüz ölçümüne bölünmesiyle o bölgenin …………. ………….. bulunur.
Bu bilgiyi doğru tamamlayacak kavram aşağıdakilerden hangisidir?