Paylaş

6. Sınıf Türkçe Dersi 2. Yazılı Soruları – Nisan 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri bularak bulmacadaki yerlerine yerleştiriniz. Yerleştirdikten sonra bulduğunuz anahtar sözcüğü ilgili kısma yazınız. (10 puan)

I. Bağımsız olma durumu.
II. Şiirin satırlarından her biri, dize.
III. Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma.
IV. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi durumu.

Anahtar Sözcük:  

2. Aşağıdakilerden hangisi bu metin için en uygun başlıktır? (5puan)

3. Bu metinde anlatılanlardan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? İşaretleyiniz. (3 x 2 = 6 puan)

4. Aşağıdaki tabloda verilen deyimleri, anlamları ile eşleştiriniz. (4 x 2 = 8 puan)

a. göz ardı etmek  

b. göz dikmek  

c. göz atmak  

d. göz boyamak  

5.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kitap okumanın zihinsel etkilerine örnek gösterilebilir? (7 puan)

6.

Bu görselin konusu aşağıdakilerden hangisidir? (7 puan)

7. Bir ilgi veya benzetme sonucunda sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara “mecaz anlam” denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden mecaz anlamlı sözcüğe yer verilenleri işaretleyiniz. (3 x 2 = 6 puan)

8. Aşağıdaki sözcüklerin yapısının basit mi bileşik mi türemiş mi olduğunu belirleyiniz. (8 x 2 = 16 puan)

a. Ağaç    

b. Evli    

c. Nasıl    

d. Dedikodu    

e. Yolcu    

f. Çocuk    

g. Öğretmen    

h. Denizaltı    

9. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5 x 2 = 10 puan)

1. “Bahçenin demir kapısı büyük bir gürültüyle yere düştü.” cümlesinde belirtili isim tamlamasına yer verilmiştir.

2. “Adamın kötü kalbi yüzünden etrafında kimse kalmamış.” cümlesinde zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir.

3. “Kale duvarına yazılan yazılar, tarihe yapılan saygısızlıktı.” cümlesinde belirtisiz isim tamlamasına yer verilmiştir.

4. “Hazırladığı bütün evrakları evde unutmuştu.” cümlesinde bulunma hâl eki almış bir sözcüğe yer verilmiştir.

5. “Çikolatası yere düştü.” cümlesinde belirtme hâl eki almış bir sözcüğe yer verilmiştir.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (5 puan)

11. ‟Dolu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır? (5 puan)

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? (5 puan)

13. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
                                        I                                  II
      Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
      O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
      III
      O benimdir, o benim milletimindir ancak.
                IV
      Bu dizelerde işaretlenmiş sözcüklerin türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 puan)

14. I. Kırmızı kalemini kaybettiği için üzgündü.
      II. Kocaman şamdanları masaya dizmişti.
      III. Güzel bir lokantadan yer ayırtmıştım.
      IV. Bu adamın bu yaptıkları beni kızdırıyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır? (5 puan)