Paylaş

7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2. Yazılı Soruları – Nisan 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 x 1 = 10 puan)

1. Tuzlu su, ayran, süt, kolonya ve hava birer çözelti olup aynı zamanda homojen karışım olarak adlandırılır.

2. Bir cismin gerçek rengi beyaz ışık altındaki rengidir.

3. Bir cisim kırmızı ışık altında kırmızı, yeşil ışık altında yeşil ve mavi ışık altında mavi görünüyorsa o cismin rengi yoktur.

4. Aynı kütleye sahip iki araçtan sürati daha fazla olanın kinetik enerjisi daha fazladır.

5. Kullanılmayan eski kot pantolondan cüzdan yapımı, geri dönüşüme örnek olarak verilebilir.

6. Mavi renkli bir cisim kırmızı ışık altında mavi renkte görünür.

7. Gökkuşağının oluşması, beyaz ışığın gerçekte beyaz renkte olmadığını gösterir.

8. Güneş bacaları, Güneş enerjisini önce ısı enerjisine sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.

9. Su, karbondioksit ve şeker birer element iken hidrojen, oksijen ve azot birer bileşiktir.

10. Mayoz bölünme, üreme ana hücrelerinde görülürken mitoz bölünme, vücut hücrelerinde görülür.

B. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 x 1 = 10 puan)

1. Kırmızı renkli bir cisme yeşil ışık altında baktığımızda cismi renkli olarak görürüz.

2. Havada uçan bir uçağın hem kinetik enerjisi hem de vardır.

3. Kolonya ve petrol gibi karışımları oluşturan maddeleri birbirinden ayırmak için maddelerin farkından yararlanılır.

4. Atomların çekirdeğinde bulunan artı yüklü taneciğe denir.

5. Kâğıt, alüminyum ve cam, atık maddelerdir.

6. Su, şeker, karbondioksit, etil alkol gibi maddeler farklı cins atomlardan oluşan birer örneğidir.

7. Mayoz bölünme, çok hücreli ve eşeyli üreyen canlılarda oluşmasını sağlar.

8. Bir çözeltinin artırmak, çözeltinin çözünme hızını artırır.

9. Modern atom teorisine göre elektronların bulunabileceği bölgelere adı verilir.

10. En sıcak yıldızlar renkli olan yıldızlardır.

C. Aşağıdaki tabloyu uygun elementlerin adlarını ya da sembollerini yazarak tamamlayınız. (5 x 1 = 5 puan)

      Elementin Adı                      Elementin Sembolü
       1.
Sodyum                                 

       2.                            P        

       3. Magnezyum                                

       4.                             S        

       5. Hidrojen                              

D. Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin homojen karışım mı heterojen karışım mı olduğunu seçiniz. (5 x 1 = 5 puan)

       1. Hava     

       2. Ayran     

       3. Kolonya     

      4. Gazoz     

       5. Süt     

E. Aşağıdaki tabloda verilen karışımları ayırmak için uygun olan ayırma yöntemini karşısına yazınız. (5 x 1 = 5 puan)

        Karışım                                          Ayırma Yöntemi
       1.
Petrol                                               

       2. Zeytinyağı-su                                  

       3. Demir tozu- kükürt tozu                

       4. Şekerli su                                         

       5. Talaş-su                                           

F. Beyaz ışık altındaki renkleri verilen cisimlere, belirtilen renklerdeki ışıklar altında bakıldığında hangi renkte görüneceklerini yazınız. (5 x 1 = 5 puan)

    

    

    

    

    

G. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (15 x 4 = 60 puan)

1. Aşağıda 2n kromozomlu bir hücrenin kromozom sayısında meydana gelen değişimi gösteren bir grafik verilmiştir.

Buna göre I, II, III ve IV numaralı zaman aralıklarında hücrenin geçirmiş olduğu değişimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

          I                         II                           III                           IV

2. Aşağıda sürtünmesiz verilen eğimli yolda K, L ve M noktaları belirtilmiştir. Cisim K noktasından serbest bırakıldığında M noktasında yayı sıkıştırmaktadır.

Buna göre;
      I. K noktasında cismin sadece çekim potansiyel enerjisi vardır.
      II. L noktasında cismin sahip olduğu kinetik enerji en büyüktür.
      III. M noktasında cismin sahip olduğu kinetik enerji, çekim potansiyel enerjisine dönüşmüştür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

3. Aşağıda verilen saf maddelerden hangisi elementtir?

4. Atom, çekirdek ve katman olmak üzere iki kısımdan oluşur. Çekirdek ve katman kısımlarında ise atomun parçacıkları yer alır.
Buna göre atomun çekirdek ve katman kısımlarında yer alan parçacıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

            Çekirdek                                                         Katman

5. Aşağıda verilen karışımlardan hangisi homojen karışım örneğidir?

6. Aşağıda bazı bilim adamlarının geliştirmiş olduğu atom modellerine ait görseller K, L, M ve N harfleri ile temsil edilmiştir.

Buna göre K, L, M ve N görsellerindeki modelleri geliştiren bilim insanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7. Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mitoz bölünme geçiremez?

8. Aşağıda bazı saf maddelerin modelleri numaralandırılarak verilmiştir.

Bu maddelerin türü ve yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

                        I                                             II                                               III                        

9. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerine molekül modeli oluşturmaları için aşağıdaki bilgileri veriyor.
     • Bir taneciğinde üç farklı cins atom olmalı
     • Bir taneciğinde 3 atom bulunmalı
Buna göre öğrencilerin hazırlamış olduğu aşağıdaki modellerden hangisi doğrudur?

10. Aşağıda bazı element ve bileşiklerin isimleri verilmiştir.
     I. Su
     II. Karbondioksit
     III. Flor
     IV. Alüminyum
     V. Klor
Bu maddelerin sembol ya da formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
           

11. Aşağıda çözünme hızına etki eden faktörleri araştırmak için hazırlanan I, II ve III numaralı deney düzenekleri verilmiştir.

Buna göre;
      I. Sıcaklığın çözünme hızına etkisini incelemek için 1 ve 2 numaralı deney düzenekleri kullanılmalıdır.
      II. Çözünen maddenin temas yüzeyinin çözünme hızına etkisini incelemek için 1 ve 4 numaralı deney düzenekleri kullanılmalıdır.
      III. Çözeltinin karıştırılmasının çözünme hızına etkisini incelemek için 2 ve 3 numaralı deney düzenekleri kullanılmalıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

12. Zeytinyağı-su karışımını ayırmak için aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır?

13. Aşağıda verilen atıklardan hangisi geri dönüştürülemez?

14. Aşağıda başlangıç sıcaklıkları aynı olan özdeş kumaştan yapılmış farklı renklerdeki K, L ve M kumaşları verilmiştir.
      Bu kumaşların içine özdeş termometreler yerleştirilip aynı ortamda eşit süre Güneş ışığı almaları sağlanıyor.

Buna göre K, L ve M kumaşlarının son sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olabilir?

15. Aşağıda karanlık bir odada K, L ve M cisimlerine sırasıyla kırmızı, yeşil ve mavi ışık altında bakılıyor. K ve L cisimleri siyah görünürken M cismi mavi görünüyor.
   
Buna göre K, L ve M cisimlerinin aydınlık ortamda yani beyaz ışık altında gerçek renkleri aşağıdakilerden
hangisi olamaz?