Paylaş

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Yazılı Soruları – Nisan 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5 x 2 = 10 puan)

     1. Bizans’ın; Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki toprak bütünlüğünü bozması, İstanbul’un fethinin ekonomik nedenlerinden biridir.

     2. “Arkadaşlarınla iyi geçinmeyi bir türlü beceremiyorsun.” cümlesi, “sen dili”ne örnektir.

     3. Yer şekillerinin engebeli ve dağlık olduğu, ulaşım imkânlarının zor olduğu yerlerde nüfus fazladır.

     4. Tayini çıkan Ayşe öğretmenin İstanbul’dan Hatay’a taşınması “iç göç”tür.

     5. Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden biri de kurulduğu bölgenin Moğol baskısından uzakta bulunmasıdır.

B. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (5 x 4 = 20 puan)

     1. Bergamalılar yeni kitaplar yazmak için hayvan derilerini işleyerek günümüzde olarak bildiğimiz kâğıt türünü kullandılar.

     2. Ülkemizde “Adrese Dayalı Kayıt Sistemi” ile nüfus bilgileri tarafından belirlenmektedir.

     3. Doktor, mühendis, bilim insanı gibi iyi eğitim almış nitelikli insanların iş nedeniyle başka ülkelere gitmelerine denilmektedir.

     4. suç soruşturma ve kovuşturma sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amacıyla kanunla sınırlandırılabilir.

     5. ile bilgi; toplanabilir, iletilebilir, saklanabilir hâle gelmiştir.

C. Aşağıda Türk ve İslam Devletlerinde yetişen bilim insanları hakkında bilgi verilmiştir. Verilen bilginin ait olduğu bilim insanını seçiniz. (5 x 4 = 20 puan)

     1. İlk kez “0” (sıfır) rakamından bahsetmiştir. Matematik alanında yaptığı çalışmalarla “cebir” bilimini geliştirmiştir.

     2. Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapmıştır.

     3. Avrupa’da “Avicenna” adıyla tanınmıştır. “Tıbbın Kanunu” adlı kitabı Avrupa’da ders kitabı olarak kullanılmıştır.

     4. Tarih, iktisat, sosyoloji ve siyaset gibi sosyal bilimlerin temelini oluşturan görüşlerine yer verdiği ünlü eseri “Mukaddime”yi yazmıştır.

     5. Fatih Külliyesi’nin programlarını hazırlamış, astronomi ve matematik dersleri vermiştir. İstanbul’un enlem ve boylamını ölçmüş ve çeşitli Güneş saatleri yapmıştır.

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (10 x 5 = 50 puan)

  1. Aşağıdaki göç türlerinden hangisi mevsimlik göçe örnek gösterilemez?

  2. Bir ülkede kalkınma planlarının yapılması ve uygulanabilmesi için ülke nüfusunun özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için nüfus sayımları yapılır.
       Buna göre nüfus sayımı yapılarak aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir bilgiye ulaşılamaz?

  3. Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün nedenleri arasında yer almaz?

  4. Coğrafi Keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir?

  5. Yazının gelişimiyle üzerine yazı yazılan materyaller de değişmiştir. İnsanlar tarih boyunca bilgiyi saklamak ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.
       Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?

  6. Geçmişten günümüze insanların yerleşim yeri tercihlerini etkileyen bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar, doğal ve beşerî unsurlar olarak ikiye ayrılır.
       Buna göre yerleşim yeri tercihinde dikkate alınan aşağıdaki unsurlardan hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

  7. 15. yüzyıldan itibaren matbaanın icadı ile birlikte çok sayıda kitap basılmış ve ………….
       Bu cümle aşağıdaki ifadelerden hangisi ile sürdürülemez?

  8. II. Mahmut Dönemi‘nde yapılan ıslahatlardan bazıları şunlardır:
       • Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.
       • Divan kaldırıldı yerine bakanlık sistemi getirildi.
       • Avrupa‘ya öğrenci gönderildi.
       Bu ıslahatlar ilgili oldukları alanlarla eşleştirildiğinde hangi alan dışta kalır?

  9. Aşağıdakilerden hangisi yazıyı ilk bulan ve kullanan uygarlıktır?

  10. Aşağıdaki grafikte nüfus sayımı yapılan bazı yıllara göre Türkiye’nin kır-kent nüfus oranları verilmiştir.

       Grafikteki verilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?