Paylaş

Canlı Yayın – Yuvarlama

DEĞERLENDİRME TESTİ

Canlı Yayın - Yuvarlama


Hoş geldiniz, Yuvarlama kitabımızın testini aşağıdan çözebilir ve doğru/yanlışlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi

Aşağıdaki soruları okuduğunuz öyküye göre yanıtlayınız.
1. 4-D sınıfı öğrencileri hazırladıkları projeler ile hangi özelliği gösterdiler?

2. Okuldaki diğer dördüncü sınıf öğrencileri etkinlikler sonrası ne düşündüler?

3. Mamamatik projesinin eser sahibi kimlerdir?

4. Spor Grubu öğrencileri etkinliklerini hangi derste yapmak istediler?

5. Yücel ve Sarp nerede tanışmışlardı?

6. Spor Grubu seçilen ders içeriği için neden itiraz etti?

7. Yücel doğal sayıları onluk ve yüzlüğe yuvarlama konusunu nasıl öğrendi?

8. Spor Grubu için yazılan şarkının bestesini kim yaptı?

9. Spor Grubu’nun etkinliğine katılacak olan konuk kimdi?

10. Spor Grubu’nun düzenlediği etkinlikteki katılımcılar kimdi?

Okuduğunuz öyküye göre cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
11. Daha büyük ve donanımlı bir üretilmesine izin vereceksiniz.

12. Hepsi öğretmenlerinin ağzına odaklandı.

13. İkisinin arasındaki bu konuşma, Yücel’i sinirlendirdi.

14. Gelişmemize katkısı olan her değerlidir.

15. Bütün çocukların bitmesini hiç istemedikleri bir yaşandı.

Cümleleri okuyunuz. Cümle, okuduğunuz öyküye göre doğru ise başındaki onay kutucuğunu işaretleyiniz. Yanlış ise işaretlemeyiniz.
Okuduğunuz öyküyü beğendiniz mi? Beğendiyseniz nedenini birkaç cümle ile anlatınız.

Bazen göndereceğimiz bildirimleri almak ister misiniz? Tamam Hayır