Paylaş

5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Yazılı Soruları – Kasım 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A. Aşağıda yer alan cümleleri “DOĞRU” veya “YANLIŞ” olarak değerlendirip işaretleyiniz. (10 x 1 = 10 puan)

1. Ay’ın kendi ekseni etrafında dönme süresi ile Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanma süresi eşittir.

2. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzü görülür.

3. Güneş’in kendi ekseni etrafında gerçekleştirdiği hareket şekli dolanmadır.

4.  Ay’da rüzgâr ve yağmur gibi hava olaylarına rastlanmaz.

5. Güneş’in merkezinden yüzeyine doğru sıcaklığı artar.

6. Ay, dolunay evresinden yeni ay evresine gelirken Ay’ın Dünya’dan görünen kısmının büyüklüğü azalır.

7. Ay’ın 4 ana, 2 ara evresi vardır.

8. Ay, Dünya’nın etrafında dolanırken dönüşünü 30 günde tamamlar.

9. Gökyüzünde Ay’ın ilk dördün evresinin görülmesinden 14 gün sonra dolunay evresi gerçekleşir.

10. Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girdiğinde yeni ay evresi oluşur.

B. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 x 1 = 10 puan)


1.  üzüm ve elmanın sirkeye dönüşmesinde görev alır.

2. Amip, öglena ve gibi canlılar ancak mikroskop altında gözlenebilir.

3. Ekmeğin üzerinde oluşan yeşil renkli mikroskobik canlı değildir.

4. Eğrelti otu, ciğer otu ve çiçeksiz bitkiler grubundadır.

5. Omurgasız canlılara örnek verilebilir.

6. Kök, gövde, yaprak ve gibi yapılar çiçekli bitkiler için ortak bölümlerdir.

7. Yunus, , yarasa ve tavuk gibi canlılarda yavru bakımı görülür.

8. Kertenkele, ve kaplumbağa aynı hayvan grubunda yer alır.

9. Maya bakterileri ılık, ve besin bulunan ortamlarda yaşar.

10. Yarasa, kurt ve koyun gibi grubunda olan canlılar, yavrularını sütle besler.

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (20 x 4 = 80 puan)

1. Güneş hangi gök cismine örnektir?

2. Güneş’le ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

3.  Güneş çok büyük olmasına karşın gökyüzünde Ay’la aynı boyutta görülür.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4. Ay’ın gece parlak görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

5. Ay ve diğer gök cisimlerinin boyutları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

6. Ay’ın yüzeyi meteor çukurlarıyla kaplıdır. Dünya’da ise bu çukurlar çok nadir bulunur.
Bu farkın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

7. Ay’ın bir D harfi şeklini aldığı evre aşağıdakilerden hangisidir?

8. Aşağıdaki nedenlerden hangisi Ay’ın evrelerinin oluşmasını sağlar?

9. Aşağıdaki hayvanlar omurgalı hayvanlar olarak sınıflandırıldığında hangisi grubun dışında kalır?

10. Bitkilerde yer alan çiçek kısmı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11. Aşağıda verilenlerden hangisi tohumsuz bir bitkidir?

12.  • Vücudu tüylerle kaplıdır.
        • Kanatları vardır.
        • Omurgalıdır.
        • Yumurta ile çoğalır.

Aşağıdaki hayvanlar bu bilgilere göre sınıflandırıldığında hangi hayvan bu özelliklerin dışında kalır?

13. Besin olarak tükettiğimiz mantar türü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14. Kertenkele, baykuş, tavşan ve yunus gibi hayvanlar arasında aşağıdakilerden hangisi ortaktır?

15. Memeli olan yarasa ile kuş olan leylek arasında aşağıdakilerden hangisi ortaktır?

16. Bir bitkide tohumun üretildiği yer aşağıda verilen kısımlardan hangisidir?

17. Aşağıda verilen yaşam özelliklerinden hangisi mantar grupları arasında ortak değildir?

18. Aşağıdakilerden hangisinde canlı grupları doğru verilmiştir?

19. Aşağıdakilerden hangisi eğrelti otunda bulunmaz?

20.  Gözle görülemeyecek kadar küçük olup ancak mikroskop yardımıyla görülebilen canlılar vardır.
Verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?