Paylaş

5. Sınıf Matematik Dersi 1. Yazılı Soruları – Kasım 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A. Aşağıdaki boşlukları kutu içinde verilen kelimeler ile doldurunuz. (10 puan)

1. Bir sayının sağdan sola doğru yazılan yedinci basamağı  basamağıdır.

2. Doğal sayılar yazılırken sağdan sola doğru üçlü gruplara ayrılır. Oluşan bu sayı gruplarına  denir.

3. Bir sayıda rakamların yazıldığı yere  denir.

4. Belirli bir kurala göre tekrar eden sayı, şekil veya sembol dizilerine  denir.

5. En büyük rakam  dur.

B. Aşağıda yer alan cümleleri “DOĞRU” veya “YANLIŞ” olarak değerlendirip işaretleyiniz. (5 x 2 = 10 puan)

1. 912.845 sayısındaki en büyük basamakta 8 vardır.

2.
7.256.398 sayısındaki 5’in basamak değeri 50.000’dir.

3.
9.897.546 sayısının binler bölüğünde 897 vardır.

4. Üç basamaklı, rakamları farklı en büyük doğal sayı 999’dur.

5.
4.237.501 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı 22’dir.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. (3, 7, 5, 1, 8, 6, 0) rakamlarının birer kez kullanıldığı 6 basamaklı sayılar oluşturuluyor. Bu sayılarla
ilgili olarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (2 x 3 = 6 puan)

 a. En büyüğü  dir.

b. En küçüğü dir.

2. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız. (3 x 2 = 6 puan)

a.
3.475.249 :   

b. 28.075.347 : 

c. 816.781.230 : 

3. Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamla yazınız. (3 x 2 = 6 puan)

a.
Dört milyon iki yüz elli bin altı yüz kırk beş :   

b. On iki milyon yedi yüz yirmi bin otuz dokuz : 

c. Üç yüz kırk iki milyon altı yüz iki bin kırk altı : 

4. Aşağıda verilen abaküsteki sayıyı, yanındaki noktalı yere rakamla yazınız. (5 puan)
 

5. Aşağıdaki çarpma işleminde sembollerle temsil edilen rakamların toplamını bulunuz. (5 puan)■ + ★ =  

6. Aşağıda verilen bölme işlemlerinde kalan değerlerinin toplamını bulunuz. (6 puan)
● + ▲ =  

7. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinde verilmeyen harfleri bulunuz. (6 puan)

                 
A.   

B.   

E.   

F.   

8. Aşağıdaki tırtılların üzerlerine yazılmış örüntülerde, boş kalan yerlere gelecek sayıları yazınız. (5 puan)

  =  

  =  

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (7 x 5 = 35 puan)

1. “403 250 114” doğal sayısının milyonlar bölüğünde bulunan rakamlar ile birler bölüğünde
bulunan rakamların yerlerinin değiştirilmesiyle elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

2.     
Yukarıdaki işlemi zihinden yapan Dedektif Ahmet aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmış olabilir?

3.     
Yukarıda kürdanlarla oluşturulan şekil örüntüsünün 6. adımında kaç tane kürdan vardır?

4.                                  
Verilen bölme işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

5.                         
Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır?

6.                         
Verilen işlemlere göre ■ + ▲ + ★ işleminin sonucu kaçtır?

7.                                                                
Yukarıda verilen toplama işleminde sembollerle gösterilen rakamların toplamı kaçtır?

Bazen göndereceğimiz bildirimleri almak ister misiniz? Tamam Hayır