Paylaş

5. Sınıf Matematik Dersi 2. Yazılı Soruları – Nisan 2020

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A. Aşağıdaki cümleleri, uygun ifadelerle tamamlayınız. (5 x 1 = 5 puan)

a. Bir doğrunun farklı iki noktası ve bu iki nokta arasında kalan kısmına denir.

b. Başlangıç noktası sabit olup noktalardan oluşan ve bir yöne istenildiği kadar uzatılabilen düz çizgiye denir.

c. Birbirine olan uzaklıkları her yerde eşit olan doğrulara doğrular denir.

d. Bir noktası ortak olan doğrulara doğrular denir.

e. Noktalardan oluşan ve iki yöne istenildiği kadar uzatılabilen düz çizgiye denir.

B. Aşağıdaki işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5 x 1 = 5 puan)

a) 234,56 = 200 + 30 + 4 + 0,5 + 0,06 

b)105,47 = 100 + 5 + 0,4 + 0,7 

c) 3,215 = 3 + 0,2 + 0,01 + 0,005 

d) 43,089 = 40 + 3 + 0,8 + 0,09 

e) 12,3 = 10 + 2 + 0,3 

C. Aşağıdaki ondalık sayıları, okunuşları ile eşleştiriniz. (4 x 1 = 4 puan)

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.

Yukarıdaki özelliklere uygun olan en küçük sayı kaçtır? (5 puan)

2.

Cüzdanında 80 TL parası olan Elif yukarıda fiyatları verilen kazak ve etekten birer tane alıyor.
Buna göre Elif kaç TL para üstü alır? (5 puan)

3.

Uzunluğu 24 cm olan bir şeridin 16’i sarı, 23’si pembe ve kalanı da mavi renk ile boyanacaktır.
Buna göre boyama sonrasında şeridin görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir? (5 puan)

4.     a= 512               b=  34              c= 23
Buna göre a, b, c kesirlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)

5. Uzunluğu 360 metre olan bir yolun %40’ı asfalt kalan kısmı topraktır.

Ege asfalt yolun %25’ini, toprak yolun ise 29 ’sini koşmuş, kalan kısımlarda ise yürümüştür.

Buna göre Ege yolun kaç metrelik kısmını yürümüştür? (5 puan)

6. Bir pastanede çilekli bir pastanın tamamı 54 TL, fıstıklı bir pastanın tamamı 60 TL’ye satılmaktadır.

Eren, bu pastaneden bir çilekli pastanın 56 ’ini, bir fıstıklı pastanın ise 35 ’ünü satın alıyor.

Buna göre Eren aldığı pastalar için kaç TL ödeme yapar? (5 puan)

7. İçinde 120 adet top bulunan bir kutudaki topların %15’i ile %35’i arasındaki kısmı sarı renklidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kutuda bulunan sarı renkli top sayısı olamaz? (5 puan)

8. Bir deneme sınavında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan öğrencilerin toplam net sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (5 puan)

9.


Yukarıdaki kartlarda yazan rakamlar kullanılarak yazılabilecek 1’den büyük en küçük ondalıklı kesir aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)

10.

Yukarıdaki A kabında 18 L mavi boya, B kabında 20 L sarı boya ve C kabında 24 L kırmızı boya vardır.
A kabındaki boyanın %75’i, B kabındaki boyanın %45’i ve C kabındaki boyanın %30’u alınarak boş bir kapta karıştırılıyor.

Buna göre oluşan karışım kaç litredir? (5 puan)

11.

Bir havuz şekil 1’deki gibi tamamen doludur. Havuzun dibindeki musluk 2 saat açık bırakıldığında havuzun şekil 2’deki gibi %78’i dolu olmaktadır.
Musluk 3 saat daha açık bırakıldığında havuzun görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Her şekil eş dikdörtgenlerden oluşmaktadır.)(6 puan)

12. 8/25 kesrinin ondalık gösterimi A,BC olduğuna göre B,AC ondalık gösteriminin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

13. Aşağıdaki kareli zeminde Ayşe, Büşra, Ceren, Naz ve Derya’nın konumları gösterilmiştir.
 
Bu beş kişi Ayşe’nin bulunduğu noktada buluşacaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14.

Yukarıdaki örüntüye göre yedinci adımda bulunan pembe renkli kare sayısı kaçtır?

15. Aşağıdaki birim kareli kâğıt üzerinde d, m, k ve s doğruları verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

16. 

BAC açısı 15° ve ABC açısı 90° olan ABC üçgeni şeklindeki eş kartonlar, 15° lik açıları aynı köşede olacak biçimde şekil 2’deki gibi birleştiriliyor.
Üçgenlerin bir kenarları ortak olduğuna göre kaç tane üçgen kartonun birleştirilmesi ile doğru açı tam dolar?

17. Aşağıdakilerden hangisi ikizkenar üçgendir?