Paylaş

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Yazılı Soruları – Kasım 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz. (5 x 5 = 25 puan)

1. Annem aynı zamanda benim öğretmenimdi. Okulda aramızda ciddi bir ilişki vardı. Diğer arkadaşlarıma nasıl davranıyorsa bana da öyle davranırdı. Ama eve geldiğimiz zaman benimle oyunlar oynar, bana masal anlatırdı.
Buna göre Kemal’in annesinin evde ve okulda farklı davranışlar sergilemesinin nedeni nedir?

2. Geçmiş uygarlıklardan kalan bilim, düşünce, sanat, edebiyat ve mimari gibi alanlarda ortaya çıkan eserler, kültürün bir parçasıdır.

Buna göre görselde verilen çini, kültürümüzün hangi parçasına örnektir?

3. Türklerin Orta Asya´dan dünyanın çeşitli yerlerine yurt edinmek amacıyla yayılmaları, savaşlar yapmaları; onların kuvvetli olmalarını, yakın mücadelelerde başarılı olmalarını ve at üzerinde becerikli olmalarını gerektirmekteydi.
Buna göre Türkler rakiplerine üstünlük sağlayabilmek ve çevik hareket edebilmek için;
I. Tekvando,
II. Güreş,
III. Cirit
spor dallarından hangileriyle ilgilenmişlerdir?

4. Geçimini daha çok hayvancılıkla sağlayan Türkler; salgın hastalıklar ve kuraklık gibi nedenler ile göç etmek zorunda kalmışlardır. Nüfus artışı ve bu artışa karşılık otlakların yetersizliği, Türkleri iklim ve coğrafya açısından daha uygun bölgelere yönlendirmiştir.
Buna göre Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinde;
I. Otlakların yetersiz olması,
II. Salgın hastalıkların yaşanması,
III. Kuraklık
gibi nedenlerden hangileri etkili olmuştur?

5. Mani dininin gerekliliklerini yerine getirmeye çalışan Uygur Türkleri, ona göre bir hayat tarzı oluşturmuştur. Uygur Devleti’nin Mani dinini kabul ettikten sonra et yemeyi bırakması, tarım faaliyetlerinin başlamasına ve toprağa bağlı bir hayatın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Toprağa bağlı bir hayatın ortaya çıkması da yerleşik hayata geçişi sağlamıştır. Bu nedenle Uygurlar zamanında Türkler, yerleşik hayata geçmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Uygurların yaşayışlarında meydana gelen değişikliklerden biri olabilir?

B. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (5 x 5 = 25 puan)


1. Birey aynı anda birden fazla içinde yer alarak birden fazla rol edinebilir.

2. Bir topluma özgü sanat, tarih, din, gelenek ve âdetler bütününe denir.

3. Toplumsal birlikteliğin temelini oluşturan her şeyi anlayışla karşılama düşüncesine  denir.

4. II. Köktürk hükümdarı olan Bilge Kağan ile kardeşi Kül Tigin ve veziri Tonyukuk adına dikilen  yazılı Türk edebiyatının ilk örnekleridir.

5. Türkler Savaşı’ndan sonra Müslümanlığı tanımış ve Türkler arasında İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır.

C. Aşağıda yer alan cümleleri “DOĞRU” veya “YANLIŞ” olarak değerlendirip doğru şıkkı işaretleyiniz. (5 x 5 = 25 puan)

1. Mekkeli müşrikler ile Medineli Müslümanlar arasında yapılan Hudeybiye Antlaşması ile İslamiyetin yayılması için rahat bir ortam oluşmuştur.

2. Abbasi Halifesi tarafından kendisine “Sultan” unvanı verilen ilk Türk hükümdarı Alp Tigin’dir.

3. Orta Asya’da karasal iklimin yaşanması, ekonomik faaliyet olarak hayvancılık yapılmasına sebep olmuştur.

4. Yaşama hakkı doğuştan kazanılan bir hak iken seçme ve seçilme hakkı sonradan kazanılmış bir haktır.

5. Farklılıklara saygı duyulması; toplumsal dayanışma ve birliktelik için önem arz etmez, toplumda ayrışmalara yol açar.

D. Aşağıdaki numaralandırılmış bilgileri, ilgili oldukları ifadelerle eşleştiriniz. (5 x 5 = 25 puan)

1. Saltuk Buğra Han Dönemi’nde İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

2. İslam dini ile benzerlik göstermesi Türklerin İslamiyeti kabulünü kolaylaştırmıştır.

3. Kuran-ı Kerim çoğaltılarak İslam merkezlerine gönderilmiştir.

4. Doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, güneyde Himalaya Dağları, kuzeyde Sibirya’nın olduğu bölgedir, Türklerin ana yurdudur.

5. Bir dileği resmî makamlara bildirmek için yazılan imzalı ve tarihli iletilerdir.

Bazen göndereceğimiz bildirimleri almak ister misiniz? Tamam Hayır