Paylaş

6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Yazılı Soruları – Kasım 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A. Aşağıda yer alan cümleleri “DOĞRU” veya “YANLIŞ” olarak değerlendirip doğru şıkkı işaretleyiniz. (10 x 2 = 20 puan)

1. Ağızda hem kimyasal hem de fiziksel sindirim olayları gerçekleşir.

2. Yenilen besinlerden faydalanılabilmesi için besinlerin sindirilerek kana geçmesi gerekir.

3. Besinlerin sindirimi ve emilimi kalın bağırsakta tamamlanır.

4. Proteinin sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta biter.

5. Karaciğerden salgılanan safra salgısı yağların kimyasal olarak sindirilmesini sağlar.

6. Pazu ve dirsek kemiği arasında bulunan eklem yarı oynar ekleme örnektir.

7. Burun ucunun ve kulak kepçesinin esnek olmasını kıkırdak sağlar.

8. İskeleti oluşturan omurganın yapısında yarı oynar eklemler bulunur.

9. Uyluk kemiği, kol kemiği ve bacak kemiği, kısa kemiklere örnektir.

10. Kemikler, vücudumuzun ihtiyacı olan kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri depo eder.

B. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 x 2 = 20 puan)


1. Kemiklerin birbirine çok sıkı olarak bağlanmasını sağlayan ekleme eklem denir.

2. Sindirimi tamamlanan besinlerin yapı taşlarının ince bağırsaktan kana geçmesine denir.

3. Dinlenmekte olan bir kişi koşmaya başladığında sayısında artma olur.

4. Küçük kan dolaşımı ile akciğer arasında olur.

5. kan dolaşımı sırasında kandaki oksijen miktarı azalırken karbondioksit miktarı artar.

6. kan dolaşımı kalbin sağ alt odacığından başlar ve kalbin sol üst odacığında biter.

7. Kalbin odacıklarında oksijence zengin kan bulunur.

8. Kalbin yapısındaki kaslar çalışır.

9. Kalp, vücut organlarına pompalanmasını sağlayan organdır.

10. Kanın atardamar duvarına yaptığı basınca denir.

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (15 x 4 = 60 puan)

1. Güneş sistemindeki gezegenlerden bazılarının özellikleri şöyledir:
K: Güneşe en yakın ikinci gezegendir.
L: Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.
M: Halkasıyla en dikkat çekici gezegendir.
Buna göre K, L ve M ile gösterilen gezegenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

  K L M
A) Merkür Venüs Mars
B) Venüs Satürn Jüpiter
C) Dünya Merkür Neptün
D) Venüs Jüpiter Satürn

2. Güneş’e en uzak gezegendir. Büyüklük açısından dördüncü sırada yer alır. Çok uzakta bulunduğu için Dünya’dan çıplak gözle görülmez. Uranüs’ün ikizi olarak bilinir. Bugüne kadar 13 uydusu gözlemlenebilmiştir. Teleskopla bakıldığında küçük, yeşilimsi, yuvarlak bir cisim olarak görünür.
Bu metinde bahsedilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

3. Merve, Güneş’e uzaklığı yönünden 4. olan gezegen ile ilgili aşağıdaki bilgileri sınıftaki arkadaşları ile paylaşmak istemektedir.
Buna göre Merve’nin hangi bilgiyi paylaşması doğru olmaz?

4. Kırmızı büyük lekeleri vardır. Büyük oranda gaz ve sıvı madde bulunur. Etrafında toz ve taş parçalarından meydana gelen bir tabaka yer alır. 60’tan fazla uydusu bulunur. Bunların en büyüğü “Ganimet”tir. Halkası vardır ancak net gözükmemektedir.
Hakkında bilgi verilen bu gezegene aşağıdaki hangi gezegenler komşudur?

5. Murat; Güneş tutulması sırasında …….
I. Güneş’in ışığı Dünya’nın bir bölümüne ulaşamaz.
II. Ay, Güneş ile Dünya arasına girerek Dünya’nın üzerine Ay’ın gölgesinin düşmesi gerçekleşir.
III. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.
IV. Ay, dolunay evresindedir.
Buna göre Murat’ın ifadesi aşağıdakilerden hangileri ile tamamlanabilir?

6. Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır?

7. K……L…… M: X tutulması
    K……M….. .L: Y tutulması
Esma, gökyüzünde gözleyebildiğimiz tutulmalar ile ilgili Ay, Dünya ve Güneş’in konumlarını yukarıdaki gibi sıralamıştır.
Buna göre,
I. K, Güneş; L, Dünya; M, Ay ise X tutulması, Ay tutulmasıdır.
II. Y tutulması, Güneş tutulması ise M cisminin gölgesi L cisminin üzerine düşer.
III. X ve Y tutulmalarında K’nin ışığının diğer gök cismine ulaşması, önündeki gök cismi tarafından engellenir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

8. Kol kası ile mide kası arasındaki farkları belirtmek isteyen bir öğrenci, sunumunda aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

9. Aşağıdaki özelliklerden hangisi kas çeşitlerinin tamamında ortaktır?

10. Kalp kası ile çizgili kaslar arasında;
I. İstemsiz olarak kasılıp gevşeme,
II. Hızlı ve güçlü olarak kasılma,
III. Görevi sırasında yorulma
özelliklerden hangileri ortaktır?

11. Tanım: Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş sistemdir. Yapı ve organlar: burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler, bronş, bronşçuklar ve alveoller.
Buna göre tanımı, yapı ve organları verilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

12. Kandaki oksijeni artırıp karbondioksidin azalmasını sağlamak hangi organımızın görevidir?

13. Kalpten vücuda kan taşır.
      Sol alt karıncıktan çıkar.
Bu bilgiler, aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir?

14. Ali, bisikletten düşüyor, dizi kanıyor ve belirli bir süre sonra dizindeki kanama duruyor.
Ali’nin dizindeki kanamanın durmasına aşağıdakilerden hangisi sebep olmuştur?

15. Sindirim etkinliğine katılmayıp sadece sindirime yardımcı salgılar üreten organlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?