Paylaş

6. Sınıf Matematik Dersi 1. Yazılı Soruları – Kasım 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A. Aşağıda yer alan cümleleri “DOĞRU” veya “YANLIŞ” olarak değerlendirip doğru şıkkı işaretleyiniz. (6 x 1 = 6 puan)

1. 2=128

2. 10=1.000.000

3. 5=15

4. 3=9

5. 4= 2

6. 3= 9

B. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (5 x 1 = 5 puan)

İçerisinde üslü ifade ile toplama ve çıkarma işlemleri bulunan bir işlemde; işlem önceliğine göre önce (1) ............................ sonra (2) ............................ içi sonra da toplama veya çıkarma işlemleri yapılır.Bir sayının çarpanına aynı zamanda o sayının (3) .............................. denir. 4 üslü ifadesinde 4’e (4) .............................., 5’e (5) .............................. denir.

1. 

2.

3.

4.

5.

C. Aşağıdaki ifadeleri doğru işlemler ile eşleştiriniz. (3 x 2 = 6 puan)

1. Ortak çarpan parantezine alma
2. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği
3. Etkisiz eleman

a. 12 . (18 + 32) = 12 . 18 + 12 . 32
b. 20 . 15 + 20 . 38 = 20 . (15 + 38)
c. 2005 . 1 = 2005

 

1.

2.

3.

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.42 : (24 – 3 . 6) + 52

işleminin sonucu kaçtır? (4 puan)

2.


Yukarıdaki birimkarelerin sayısının “çarpma işleminin toplama işlemi üzerinde dağılma özelliği” ne uygun olarak ifadesi, aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)

3.
Aşağıdaki tabloda bir kümesteki hayvanların sayısı ile toplam ayak sayıları verilmiştir.

▲ + ■ = 57 olduğuna göre “♥” sembolünün değeri kaçtır? (6 puan)

4. Yusuf’un 42 tane oyuncak arabası vardır. Yusuf doğum gününe gelen arkadaşlarına bu arabaları eşit sayıda dağıtarak hediye ediyor.
Buna göre Yusuf’un arkadaşları aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3 puan)

5. Aşağıdakilerden hangisinde 56 sayısının çarpanlarının tamamı doğru verilmiştir? (3 puan)

6.   25▲2

dört basamaklı sayısı 3 ile tam bölünüp 4 ile tam bölünemediğine göre ▲ sembolü yerine gelebilecek kaç farklı rakam vardır? (4 puan)

7.

Yukarıdaki telefon ekranında tarih, saat ve takvim görseli verilmiştir.
Buna göre ekranda birbirinden farklı kaç tane asal sayı vardır? (4 puan)

8.

işleminin souncu kaçtır? (4 puan)

9. Aynı renkli daireler aynı sayıyı göstermek üzere;

işlemi aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanabilir? (6 puan)

10.

Buna göre hangi örtünün kenarlarına dikeceği şeridin uzunluğu metre cinsinden en kısa olur? (6 puan)

11.

Balıkların gram cinsinden kütleleri üslü ifade olarak üstlerinde gösterilmiştir. Ecem yeşil ve kırmızı renkli, Kerem ise mavi ve sarı renkli balıkları tutmuştur.
Buna göre Ecem ile Kerem’in tuttuğu balıkların toplam kütleleri arasındaki fark gram cinsinden kaçtır? (5 puan)

12.

Cemre yukarıdaki el kartlarının gösterdiği sayılara göre bu kartlardan iki tanesini kullanarak asal sayılar oluşturacaktır.
Örneğin;

Buna göre Cemre kartları aşağıdakilerden hangisi gibi kullanamaz? (3 puan)

13. Aşağıdaki tartıların üzerinde bulunan aynı renkli plakalar birbirine eştir.

I numaralı tartıda bulunan 2 mavi, 1 kırmızı plakanın toplam kütlesi 30 kg; II numaralı tartıda bulunan 4 yeşil, 2 mavi, 1 kırmızı plakanın toplam kütlesi 82 kg’dır.


Buna göre III numaralı tartıda soru işareti yerine kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (7 puan)

14. Kütleleri 96 ve 108 kg olan iki çuval şeker eşit kütlede poşetlere ayrılacaktır.
Buna göre en az kaç poşet şeker elde edilir?
(5 puan)

15. Kırmızı renkli kare biçimindeki çerçeveler ile mavi renkli dikdörtgen biçimindeki çerçeveler, aralarında boşluk kalmadan bir duvara aşağıdaki gibi doğrusal olarak asılmıştır.

Kırmızı çerçevenin bir kenarı 24 cm, mavi çerçevenin kısa kenarı 32 cm’dir.
Buna göre santimetre cinsinden duvarın uzunluğunu veren işlem aşağıdakilerden hangisidir? (4 puan)

16. Uzunluğu 54 cm olan turuncu renkli dikdörtgen biçimindeki etiketler ile uzunluğu 50 cm olan sarı renkli etiketler bir kartona aynı renk etiketlerin birer kenarları ortak olacak biçimde aşağıdaki gibi yapıştırılıyor.

Buna göre kullanılan toplam etiket sayısı en az kaçtır? (6 puan)

17. İki farklı TV kanalında yayımlanan reklam kareleri aşağıda verilmiştir.

M kanalındaki reklam her 10 dakikada bir yayına girip 2 dakika boyunca yayımlanmaktadır. N kanalındaki reklam her 15 dakikada bir yayına girip 3 dakika boyunca yayımlanmaktadır.
Buna göre her iki kanalda da aynı anda yayımlanmaya başlayan bir filmin 109. dakikasında ekranlardaki görüntü aşağıdakilerden hangisi olabilir? (8 puan)