Paylaş

6. Sınıf Türkçe Dersi 1. Yazılı Soruları – Kasım 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi
A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (7 x 5 = 35 puan)


I. Cahit Arf, İnönü Armağanı’nı (1943) ve TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazandı (1974). Bu ödülü alırken yaptığı konuşmada “Bilim insanının
amacı anlamaktır” hemen ardından “ama büyük harflerle anlamaktır.” sözüyle kendine göre bilim insanını açıklamıştır. Halkalar ve geometri üzerine ilk konferanslarını da 1984’te İstanbul’da vermiştir. Arf, matematikte geometri kavramı üzerine bir makale sunmuştur.
II. Cahit Arf, 1910 yılında Selanik’te doğdu. 1918-1920 yılları arasında İstanbul Erkek Lisesinde okudu.Yüksek öğrenimini Fransa’da Ecole Normale Superieurede 1932’de tamamladı. Bir süre Galatasaray Lisesinde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesinde doçent adayı olarak çalıştı.
III. 1937 yılında doktorasını yapmak üzere Göttingen Üniversitesi Matematik Bölümü’ne giden Cahit Arf’ın bu üniversitede yaptığı doktora çalışması, dünya çapında tanınmasına yol açmıştır. Cahit Arf, matematik dehalarının bile çok zor dediği bir konu üzerinde tek başına çalışmış ve bir buçuk yıl içinde söz konusu doktorasını tamamlamıştır.

1 ve 2. soruları yukarıda verilenlere göre cevaplayınız.

1. Verilen paragraflar, aşağıdakilerin hangisinde anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralanmıştır?

2. Bu metinden Cahit Arf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

3.
Bu görselin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

4. Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara “mecaz anlam” denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcüğe yer verilmiştir?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcük bulunmamaktadır?

6. Kitap; insanın hayatında her şeyden çok bir dost, bir bilgi dağarcığı ve insana çok şey katan önemli bir alışkanlıktır. Özellikle başarıya giden yolda önemli bir etken olan kitap okumak, insanın bilgi birikiminin artmasına ve toplumsal bilgisizliğin yok olmasına büyük katkı sağlar.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi kitap okumanın toplumsal faydalarındandır?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili olarak bir yanlışlık yapılmıştır?

B. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangi isim çekim eklerini aldıklarını belirleyerek uygun ekle eşleştiriniz. (7 x 3 = 21 puan)

1. Köpekler çok iyi koku alır.

2. Kalemi bana doğru uzattı.

3. Eve doğru gidiyorum.

4. Yarın tüm gün evde olacağım.

5. Pazardan birkaç çeşit meyve aldım.

6. Benim bisikletimin tekeri patladı.

7. Arabası yolda kalmış.

C. Aşağıdaki cümlelerden öznel yargı bildirenlerin sonuna “Ö”, nesnel yargı bildirenlerin sonuna ise “N” yazınız. (5 x 2 = 10 puan)

1. Bugün hava 20 derecenin üzerinde olacakmış.  

2. Dışarıda hava güzel olduğu için birazdan dışarı çıkacağım.  

3. Müdür Bey sizi odasında bekliyor, yeni müfredatla ilgili açıklama yapacakmış.  

4. Bilgisayarların en önemli faydası insanlar arasında iletişimi sağlamasıdır.  

5. Sinekler yazın her yerde olmalarına rağmen kışın ortadan kaybolur.  

D. Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız. (4 x 4 = 16 puan)

1. “Senden yanıt bekliyorum.” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı   sözcüğüdür. 

2. “Arkadaşım bize sık uğrar.” cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı   sözcüğüdür. 

3. “Kara haber tez duyulur.” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı   sözcüğüdür. 

4. “Onun evi bize çok uzak.” cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı   sözcüğüdür. 

E. Bu parçada sembollerle gösterilen kısımlara hangi noktalama işareti getirilmelidir? (5 x 2 = 10 puan)

Güzel mi güzel bir yere gelmişlerdi Merakla nereye geldiklerini sordu   Annesi ise buranın onun yeni okulu olduğunu söylediBurası büyük   düzenli ve ilgi çekici bir okuldu. Annesine heyecanla “Burayı çok sevdim” dedi.

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

F. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz ve öğrencilerin adlarını, yazılı kâğıtlarını öğretmenlerine veriş sırasına göre yazın. (8 puan)

Aylin, Buse, Ceyhun, Deniz, Erhan ve Fikret’in matematik yazılısında yazılı kâğıtlarını öğretmenlerine teslim etme sırasıyla ilgili olarak bilinenler şunlardır:
— Buse, Aylin’den hemen sonra Ceyhun’dan ise hemen önce yazılı kâğıdını öğretmenine teslim etmiştir.
— Fikret, Deniz’den sonra Erhan’dan ise önce yazılı kâğıdını öğretmenine teslim etmiştir.
— Fikret, Ceyhun’dan hemen sonra yazılı kâğıdını öğretmenine teslim etmiştir.