Paylaş

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Yazılı Soruları – Kasım 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen/Veli Mail Adresi

A. Aşağıda yer alan cümleleri “DOĞRU” veya “YANLIŞ” olarak değerlendirip uygun seçeneği işaretleyiniz. (5 x 4 = 20 puan)

1. Konuşurken jest ve mimik kullanmak iletişimi güçlendirir.

2. Empati, karşımızdaki insanın yerine kendimizi koyabilme becerisidir.

3. “Ben dili” kullanmak iletişimde soruna yol açar.

4. Yüksek sesle konuşmak iletişimi olumlu etkiler.

5. Etkili dinlemenin yollarından biri de beden dilimizi kullanarak onu dinlediğimizi karşımızdakine hissettirmektir.

B. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (5 x 6 = 30 puan)


1. Osmanlı Devleti’nde mali işlere bakan, gelir ve giderleri hesaplayan divan üyesi dır.

2. Beyliği’nin alınması Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmıştır.

3. ile Osmanlı Devleti, Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türkmenleri yerleştirerek Balkanlarda kalıcı olmayı sağlamıştır.

4. Ankara Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında yaşanan 11 yıllık taht mücadelesine Devri denir.

5. Osmanlı padişahları, fetihlerinde anlayışı ile hareket etmiştir.

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (10 x 5 = 50 puan)

1. Orhan Bey döneminde görülen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yöneliktir?

2. 
Ben dili;
• Benle başlar veya benle biter.
• Kişiye değil davranışa yöneliktir.
• Empati kurdurur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ben diline örnek değildir?

3. 
Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen
yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler,
onlardan vergi almamışlar ve onların
Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.
Osmanlı Devleti bu uygulamayla;

I. Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmek,
II. Balkanlarda kalıcı egemenlik kurmak,
III. Göçebe yaşayan Türkmenler üzerinde otoriteyi
sağlamak

durumlarından hangilerini amaçlamıştır?

4. İletişimi olumlu etkileyen tutum ve davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

5. 
Osmanlı Devleti küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet hâline gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebepleri arasında gösterilemez
?

6. 
Birey ve toplumlarla iletişimi sağlayan radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi basın yayın organlarının tümünü kapsayan ortak ad “yazılı, sesli ve görsel kitle iletişim araçları”dır. İnternet, televizyon, gazete, dergi, radyo, akıllı telefon, bilgisayar vb. araçlar, medya araçlarıdır. İnsanlık tarihi boyunca iletişim aygıtları değişse de amaç değişmemiştir. Günümüzde internet sayesinde iletişim ve etkileşim artmıştır. Medyadaki bu gelişimin, sosyal değişim ve etkileşim üzerinde olumlu etkileri olduğu kadar olumsuz etkileri de olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir?

7. 
Aşağıda İstanbul’un Fethi’nin Türk ve dünya tarihi açısından bazı sonuçları verilmiştir.
I. Ortaçağ bitti Yeniçağ başladı.
II. Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi.
III. Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı.
IV. İstanbul alınarak başkent yapıldı ve devletin merkezi oldu.
Bu sonuçlardan dünya tarihi ile ilişkili olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir?

8. Aşağıda numaralandırılmış divan üyelerinden bazılarının görevleri yanlış verilmiştir.

I. Defterdar: Divan toplantılarında alınan kararlara padişahın tuğrasını çekmekle görevlidir.

II. Sadrazam: Padişahın mutlak vekili ve yardımcısıdır. Padişah sefere katılmadığı zaman orduya komutanlık eder.  

III. Kazasker: Kadı ve müderrislerin atamalarından sorumludur ve önemli davalara bakar. 

IV. Nişancı: Divan toplantılarında alınan kararların dine uygun olup olmadığına karar verir.

Buna göre divan üyelerinden hangilerinin görevleri doğru belirtilmiştir?


Diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi yazılabilir?

10. Aşağıdaki diyagramda Akdeniz’de yaşanan gelişmeler verilmiştir.

Diyagramda verilen gelişmelerden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetinin güçlenmesine katkı sağladığı söylenemez?