Paylaş

7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Yazılı Soruları – Kasım 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen/Veli Mail Adresi
A. Aşağıda yer alan cümleleri “DOĞRU” veya “YANLIŞ” olarak değerlendirip uygun seçeneği işaretleyiniz. (10 x 1 = 10 puan)

1. Hücre içerisinde yaşamsal olaylar sitoplazmada gerçekleşir.

2. Sitoplazma içindeki atık maddeleri lizozom organeli depolar.

3. Belirli görevleri yerine getirebilmek için hücreler birleşerek dokuyu oluşturur.

4. Güneş ışığının etkisi ile bitki hücresinde besin ve oksijen üreten organel mitokondridir.

5. Hücrenin dışarıyla madde alış verişi çekirdek tarafından yapılır.

6. Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerde kalıtsal bilgi aynen aktarılır.

7. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda büyümeyi sağlar.

8. Mayoz bölünmede oluşan yeni hücreler ana hücrelerden farklı özelliktedir.

9. Mayoz bölünmede çeşitliliği kromozomlardaki parça değişimi gerçekleştirir.

10. Mayoz bölünme insanda n kromozomlu üreme hücrelerinde gerçekleşir.

B. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 x 1 = 10 puan)


1. Besin maddelerini parçalayarak enerji üreten organeli hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur.

2. Hücrenin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlar.

3. Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde organeli bulunmaz.

4. Hücre zarı özelliğinden dolayı hücre içindeki madde giriş çıkışının kontrolünü sağlar.

5. Hücredeki boşaltım, sindirim, solunum gibi hayatsal faaliyetler içindeki organeller tarafından gerçekleştirilir.

6. Kesilen denizyıldızından yeni denizyıldızının oluşması hücre bölünmesi sayesinde gerçekleştirilir.

7. Sperm ve yumurta gibi n kromozomlu eşey hücrelerinin oluşması hücre bölünmesi ile gerçekleştirilir.

8. Mitoz hücre bölünmesinde bir ana hücreden yeni yavru oluşur.

9. Mayoz hücre bölünmesinde eşey ana hücresinden genetik yapıları farklı , yeni hücreler oluşur.

10. Mayoz 1’de gerçekleşen sayesinde tür içi çeşitlilik sağlanır.

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (20 x 4 = 80 puan)

1. Uzay kirliliği ile ilgili olarak;
   I. Doğal uydular,
   II. Kullanılmayan yakıt tankları,
   III. Yapay uydular

gibi cisimlerden hangileri neden olabilir?

2. Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

3. Teleskop uzayı incelemek için kullanılan önemli bir araçtır. Yaşanan teknolojik gelişmeler ile daha güçlü teleskoplar üretilmektedir. Bu yeni teleskoplar sayesinde her geçen gün yeni keşifler yapılmakta ve evrenin büyüklüğü hakkında yeni tahminler ortaya konulmaktadır. Gök biliminin gelişmesindeki en büyük pay teleskoplara aittir.
Eğer teleskop icat edilmemiş olsaydı;
   I. Çıplak gözle görülemeyen sönük gök cisimlerin keşfi
   II. Uzay hakkında detaylı bilgilerin elde edilmesi
   II. Depremlerin oluş nedenleri tespit edilmesi
verilenlerinden hangileri gerçekleştirilemezdi?

4. Soru : ...............................................?
Cevap : * Uzay mekikleri
* Yapay uydular
* Özel tasarlanmış uzay giysileri
* Uzay istasyonları
Verilen cevaplara göre noktalı yere yazılacak en uygun soru aşağıdakilerden hangisidir?

5. I. Gıcırdayan kapı menteşelerini yağlamak
II. Tekerlek takarak bir cismi itmek
III. Beton üzerine halı sermek
Yukarıdaki işlemlerden hangileri sürtünme kuvvetini azaltmak içindir?

6. Uzay araştırmaları sayesinde teknoloji alanında birçok gelişme sağlanmış ve bu teknolojiler günümüzde kullandığımız bazı aletlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Buna göre;
   I. Alüminyum folyo,
    II. Teflon tava,
    III. Tükenmez kalem,
    IV. Diş teli
gibi cisimlerin hangilerinde uzay araştırmalarının etkisi görülmektedir?

7.
1. Evren
2. Güneş Sistemi
3. Takım Yıldızı
4. Gök Ada
Verilen kavramların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


8. (I) ----, canlının en temel yapısal birimidir. Bu temel yapısal birimin içerisinde her türlü yaşamsal faaliyetlerin sürdürüldüğü, (II) ---- adı verilen farklı yapılar bulunur. Bu yapıların etrafında onu çevreleyen şeffaf ve akıcı bir sıvı olan (III) ---- yer alır. Tüm bu birimleri kontrol eden, yöneten ve kalıtsal bilgiyi taşıyan kısım ise (IV) ---- tir.

Bu metindeki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi yapıların adları getirilmelidir?

9.
I. Hücrenin şeklini belirler.
II. Canlıdır.
III. Seçici geçirgendir.
Verilen özelliklerden hangileri hücre zarına aittir?

10.
Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organeller sayıca farklılık gösterebilir.
Buna göre süt bezi, gözyaşı bezi ve tükrük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazladır?

11. Bitki hücresinde bulunan, besin ve oksijen üretmekle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?

12. Aşağıda verilenlerden hangisi bitki ve hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz bölünme için ortak özelliktir?

13.
Mitoz bölünme insanlarda büyüme ve onarımı sağlar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucunda gerçekleşen bir olay değildir?

14. Hücre bölünmesiyle ilgili olarak;
I. Stoplazmanın bölünmesi,
II. DNA’nın kendini eşlemesi,
III. Çekirdek bölünmesi
olaylarından hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde farklı şekilde gerçekleşir?

15. Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin;
I. Büyüklük,
II. Kromozom sayısı,
III. Organel sayısı,
IV. Organel çeşidi
gibi özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?

16. Aşağıdaki özelliklerden hangisi mitoz bölünme için yanlıştır?

17. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi mayoz bölünme ile ilgili değildir?

18. 2n kromozomlu bir hücrenin bir defa mayoz bölünme geçirmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

19.  2n kromozomlu bir hücrenin bölünmesi sayesinde genetik özellikleri farklı dört yeni hücre oluştuğu bilinmektedir.
       Bu hücre bölünmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

20. Bitki ve hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki hangi ifade doğrudur?

Bazen göndereceğimiz bildirimleri almak ister misiniz? Tamam Hayır