Paylaş

7. Sınıf Matematik Dersi 1. Yazılı Soruları – Kasım 2021

Hoş geldiniz, aşağıdaki kısa formu doldurarak devam ediniz.

Sınavı PDF formatında indirerek çıktı alabilir ve daha sonra işaretlemelerinizi online olarak yapabilirsiniz.

Sınav dosyasını PDF olarak indirmek için tıklayın.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen/Veli Mail Adresi
A. Aşağıda yer alan cümleleri “DOĞRU” veya “YANLIŞ” olarak değerlendirip uygun seçeneği işaretleyiniz. (4 x 2 = 8 puan)

1. Aynı işaretli iki tam sayının bölümü daima pozitiftir.

2. Negatif olmayan iki tam sayının çarpımı daima pozitiftir.

3. Negatif tam sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir.

4. Her devirli ondalık sayı bir rasyonel sayıdır.

B. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (4 x 2 = 8 puan)1. Pozitif olmayan en büyük tam sayı dır.

2. tam sayıların tüm kuvvetleri pozitif tam sayıdır.

3. Paydası 10, 100, 1000 gibi 10’un kuvveti olan rasyonel sayılar ile ifade edilirler.

4. Negatif sayıların kuvveti negatiftir.

C. Aşağıdaki işlemleri çözüp doğru yanıtı yazınız. (4 x 3 = 12 puan)

1. Soru: (–10) : (–4 + 2) =

2. Soru: |–80| : (–2)3 =

3. Soru: 53 – 42 + (–1)0 = 

4. Soru: (–5 – 4) . (72 : –7) = 

D. Aşağıda modellemesi verilen işlemlerin doğru yazımı işaretleyiniz. (2 x 2 = 4 puan)E. Soru 1:
1/4 rasyonel sayısını aşağıdaki sayı doğrusunda gösteriniz. (3x2 = 6 puan)

Soru 2:
-1/3 rasyonel sayısını aşağıdaki sayı doğrusunda gösteriniz. 

Soru 3:
-3/2 rasyonel sayılarını aşağıdaki sayı doğrusunda gösteriniz.

F. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını yazınız. (4 x 3 = 12 puan)

G. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (10 x 5 = 50 puan)

1.

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi rasyonel sayıdır?

2.

Verilen sayı doğrusunda modellenen işlem
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

• 10000 – (–1)0 = 2
• –31 – 40 = –4
• 32 + 42 = 52
• (–2)4 = 42

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?

4.

buna göre “a + b” işleminin sonucu kaçtır?

5. (–108/A) rasyonel sayısı aynı zamanda bir doğal sayı olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir?

6. A tam sayısının toplama işlemine göre tersi, +25’tir. B tam sayısının toplama işlemine göre tersi –2’dir.
Buna göre AB kaçtır?

10. Her yarım saatte sıcaklığı 3°C azalan bir odada saat 15.00’te sıcaklık 16°C olduğuna göre saat kaçta –2 °C olur?

Bazen göndereceğimiz bildirimleri almak ister misiniz? Tamam Hayır