Paylaş

Canlı Yayın – Sıkıntı

DEĞERLENDİRME TESTİ

Canlı Yayın - Sıkıntı


Hoş geldiniz, Sıkıntı kitabımızın testini aşağıdan çözebilir ve doğru/yanlışlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi

Aşağıdaki soruları okuduğunuz öyküye göre yanıtlayınız.
1. Sarp’ın önceki öğretmeninin adı ne idi?

2. Can ve ailesi neden bu büyük şehre taşınmak zorunda kalmıştı?

3. Sarp mahalleye yeni taşındığında yerini öğrenmeye çalıştığı yerler arasında hangisi yoktu?

4. Bu mahalledeki çocukların oyunları neden hep kavga ve dargınlıkla yarıda kalıyormuş?

5. Sarp kendisi gibi mahalleye yeni taşınmış olan çocuklardan kaç kişilik bir arkadaş grubu oluşturdu?

6. Sarp beden eğitimi ve oyun dersi için soyunma odasına giderken farkında olmadan ne düşürdü?

7. Eda Öğretmen, Can Öğretmen’i nereden tanıyordu?

8. Eda Öğretmen sınıftaki öğrencileri kaç gruba ayırdı?

9. Eda Öğretmen oluşturduğu gruplara, öğrencilerini neye göre yerleştirdi?

10. Eda Öğretmen’in projesinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Okuduğunuz öyküye göre cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
11. Ders boyunca dünyalarında başka şeyler yaşıyor, başka şeyler düşünüyorlardı.

12. Arkadaş çevresiyle birlikte hareket etmeyi,  ve deneyimlerini onlarla paylaşmayı, onların bilgi birikiminden yararlanmayı seviyordu.

13. Olaylar ve durumlar karşısındaki ölçtü.

14. Öyle hareketli ve bir ortamdan böyle durağan ve edilgen bir ortama girince haklı olarak sıkılıyor ve üzülüyordu.

15.Öğretmen, her icra edebilen en büyük sanatçıdır.

Cümleleri okuyunuz. Cümle, okuduğunuz öyküye göre doğru ise başındaki onay kutucuğunu işaretleyiniz. Yanlış ise işaretlemeyiniz.
Okuduğunuz öyküyü beğendiniz mi? Beğendiyseniz nedenini birkaç cümle ile anlatınız.