Paylaş

Canlı Yayın – Sanatla Dolu Bir Ders

DEĞERLENDİRME TESTİ

Canlı Yayın - Sanatla Dolu Bir Ders


Hoş geldiniz, Sanatla Dolu Bir Ders kitabımızın testini aşağıdan çözebilir ve doğru/yanlışlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi

Aşağıdaki soruları okuduğunuz öyküye göre yanıtlayınız.
1. İlk olarak hangi grup etkinlik yapmak istedi?

2. İlk etkinliği yapan grup hangi derste etkinlik yapmaya karar verdi?

3. Damla ve arkadaşları öğretmenleri ile nerede konuştular?

4. Sunum yapacak olan ilk grupta hangi öğrenci gitarla fon müziği yaptı?

5. İlk etkinliği yapacak olan grup kaç öğrenciden oluşmaktadır?

6. İlk grubun gösterisi ne kadar sürdü?

7. Tiyatro salonunda gösteriyi izleyenlerarasında kimler yoktu?

8. Sanat Grubu’nun gösterisinde hangi etkinlik yer almadı?

9. Eda Öğretmen’in bu etkinlikleri başlatmasına Müdür Bey nasıl tepki verdi?

10. İlk grup gösteriyi nerede gerçekleştirdi?

Okuduğunuz öyküye göre cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
11. olması için de ikinci grubu o dersin bitiminde belirleyeceğiz.

12. yere iğne düşse sesi duyuluyordu.

13. Yorulmak bilmez bir topu dolaşıyordu sıraların arasında.

14. Dünkünden daha bir performansla derse başladı.

15. Eğlenirken dermeli, kendilerini donatmalıydılar.

Cümleleri okuyunuz. Cümle, okuduğunuz öyküye göre doğru ise başındaki onay kutucuğunu işaretleyiniz. Yanlış ise işaretlemeyiniz.
Okuduğunuz öyküyü beğendiniz mi? Beğendiyseniz nedenini birkaç cümle ile anlatınız.