Paylaş

Canlı Yayın – Mucitler İş Başında

DEĞERLENDİRME TESTİ

Canlı Yayın - Mucitler İş Başında


Hoş geldiniz, Mucitler İş Başında kitabımızın testini aşağıdan çözebilir ve doğru/yanlışlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

İsim - Soyisim
Sınıf/Şube
Öğrenci Okul Numarası
Öğretmen Mail Adresi

Aşağıdaki soruları okuduğunuz öyküye göre yanıtlayınız.
1. Mucitler Grubu ilk etkinliği neden dolayı yapamadıklarını söyledi?

2. Mucitler Grubu’nda yer almayan öğrenci kimdi?

3. Mucitler Grubu’na şarkı yazmasında kim yardımcı oldu?

4. Bilimsel ve sanatsal buluşlar nasıl ortaya çıkmıştır?

5. Hangisi Mucitler Grubu’nun projesi arasında yer almaz?

6. Mucitler Grubu etkinliklerini gerçekleştireceği yer olarak ilk önce nereyi düşündü?

7. Mucitler Grubu icatları ve mucitleri hangi etkinlikle anlattı?

8. Mucitler Grubu hazırladığı proje ile neyi amaçladı?

9. Mucitler Grubu kampanyasını nasıl duyurdu?

10. Sema teyze hangi öğrencinin annesidir?

Okuduğunuz öyküye göre cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
11. bütün dördüncü sınıf öğrencileri davetlidir.

12. İnsan, var olan şeylerden yeni şeyler düşünür.

13. Kendilerinden sonraki onları örnek almalıydılar.

14. Hatta kimi ülkelerde insanlar dikiş makinesi yerine, sözcüğünü kullanıyorlar.

15. 1800’lü yılların giysileriyle fırlayıp yükseltinin üzerine çıktı.

Cümleleri okuyunuz. Cümle, okuduğunuz öyküye göre doğru ise başındaki onay kutucuğunu işaretleyiniz. Yanlış ise işaretlemeyiniz.
Okuduğunuz öyküyü beğendiniz mi? Beğendiyseniz nedenini birkaç cümle ile anlatınız.

Bazen göndereceğimiz bildirimleri almak ister misiniz? Tamam Hayır