Page 10 - Maraton Yayıncılık 2022-23 Yayın Kataloğu
P. 10

T .C . İNKIL    AP T   ARİHİ
                T.C. İNKILAP TARİHİ
      8. SINIF      VE ATATÜRKÇÜLÜK
                 E A
                V
                        TÜRKÇÜLÜK
                      A
                     T
                                            AKILLI TAHTA
                                            YA ZILIM I
      MARATON PLUS LGS           MARATON AKADEMİ            MARATON PLUS LGS
      SORU BANKASI             ETKİNLİKLİ              SORU BANKASI
                         SORU BANKASI
    Orta ve                Etkinlikli            Kolaydan Zora
   Zor Düzey             Kolaydan Zora                Aşamalı
   %100 LGS                 Aşamalı              Beceri Temelli
                     Beceri Temelli


           Artaş AKKAR              Artaş AKKAR
           Ramazan KOYUNCU            Ramazan KOYUNCU            Ramazan KOYUNCU
           Zühdü MAVRAS              Zühdü MAVRAS

    LGS mantığına uygun olarak hazır- “8. Sınıf Maraton Akademi T.C. İnkılap  “8. Sınıf Maraton T.C. İnkılap Tarihi ve
    lanmış orta ve zor düzeyde soruların  Tarihi ve Atatürkçülük Etkinlikli Soru  Atatürkçülük Soru Bankası”nda; Hare-
    yer aldığı Maraton PLUS LGS Soru  Bankası”nda; konu özetleriyle bilgi  ket Testleri ile konuları kavramanızı
    Bankalarımız, öğrencilerimizin LGS’de  eksiğinizi tamamlamanızı, etkinlikler- ve pekiştirmenizi, Maraton Testleri ile
    son virajı en verimli şekilde dönmesi  le konuları kavramanızı, Düşündüren  LGS’ye eksiksiz hazırlanmanızı hedefle-
    hedefiyle, uzman kadromuz tarafından  Testlerle öğrendiklerinizi pekiştirme- dik. Hareket Testlerinin yanında ver-
    hazırlanmıştır. Tamamı video çözümlü- nizi, Maraton Testlerle ise LGS’ye diğimiz kenar notları ile konu tekrarı
    dür ve akıllı tahta uyumludur.    eksiksiz hazırlanmanızı hedefledik.  yapmanızı amaçladık. Kitabımızdaki so-
                       Koparılabilen kenar notları ile konu  ruları kolaydan zora aşamalı bir şekilde
                       tekrarı yapmanızı ve kendi notlarınızı  hazırladık ve bütün soruların “beceri
                       çıkarmanızı amaçladık. Kitabımızda- temelli” olmasına özellikle dikkat ettik.
                       ki soruları kolaydan zora aşamalı bir  Soruların tamamının çözüm videolarını
                       şekilde hazırladık ve bütün soruların  hazırlayıp kullanımınıza açtık. Şimdi sıra
                       “beceri temelli” olmasına özellikle sizde!.. Haydi, “maraton” başlasın!
                       dikkat ettik. Soruların tamamının çö-
                       züm videolarını hazırlayıp kullanımı-
                       nıza açtık. Şimdi sıra sizde!.. Haydi,
                       “maraton” başlasın!
   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15