Page 9 - Maraton Yayıncılık 2022-23 Yayın Kataloğu
P. 9

FEN BİLİMLERİ
                             FEN BİLİMLERİ
                                                   8. SINIF

                     AKILLI TAHTA
                     YA ZILIM I       MARATON PLUS LGS           MARATON AKADEMİ            MARATON PLUS LGS
       SORU BANKASI             ETKİNLİKLİ               SORU BANKASI
                          SORU BANKASI
      Orta ve               Etkinlikli             Kolaydan Zora
     Zor Düzey             Kolaydan Zora                Aşamalı
     %100 LGS                Aşamalı              Beceri Temelli
                      Beceri Temelli


                                Oktay AY
             Oktay AY               Orhan İNCEYOL             Oktay AY
             Veysel ÖZDEMİR
                                Veysel ÖZDEMİR
      LGS mantığına uygun olarak hazırlan- “8. Sınıf Maraton Akademi Fen Bilim- “8. Sınıf Maraton Fen Bilimleri Soru
      mış orta ve zor düzeyde soruların yer  leri Etkinlikli Soru Bankası”nda; konu  Bankası”nda; Egzersiz Testleri ile te-
      aldığı Maraton PLUS LGS Soru Banka-  özetleriyle bilgi eksiğinizi tamamla- mel bilgilerinizi ölçmenizi, Hareket
      larımız, öğrencilerimizin LGS’de son  manızı, etkinliklerle konuları tekrar  Testleri ile konuları pekiştirmenizi,
      virajı en verimli şekilde dönmesi he- etmenizi, Öğreten Testlerle konuları Maraton Testleri ile LGS’ye eksiksiz
      defiyle, uzman kadromuz tarafından  kavramanızı, Düşündüren Testlerle hazırlanmanızı hedefledik. Egzersiz ve
      hazırlanmıştır. Tamamı video çözüm- öğrendiklerinizi pekiştirmenizi, Mara- Hareket Testlerinin yanında verdiği-
      lüdür ve akıllı tahta uyumludur.   ton Testlerle ise LGS’ye eksiksiz ha- miz kenar notları ile konu tekrarı yap-
                         zırlanmanızı hedefledik. Koparılabilen  manızı amaçladık. Kitabımızdaki soru-
                         kenar notları ile konu tekrarı yapmanızı  ları kolaydan zora aşamalı bir şekilde
                         ve kendi notlarınızı çıkarmanızı amaç- hazırladık ve bütün soruların “beceri
                         ladık. Kitabımızdaki soruları kolaydan  temelli” olmasına özellikle dikkat ettik.
                         zora aşamalı bir şekilde hazırladık ve  Soruların tamamının çözüm videolarını
                         bütün soruların “beceri temelli” ol- hazırlayıp kullanımınıza açtık. Şimdi sıra
                         masına özellikle dikkat ettik. Soruların  sizde!.. Haydi, “maraton” başlasın!
                         tamamının çözüm videolarını hazırlayıp
                         kullanımınıza açtık. Şimdi sıra sizde!..
                         Haydi, “maraton” başlasın!
                                                            9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14