Page 6 - Maraton Yayıncılık 2022-23 Yayın Kataloğu
P. 6

8. SINIF

                TÜRKÇE
                TÜRKÇE
      8. SINIF
              MARATON PLUS LGS
              SORU BANKASI
                                                   Emel CANPOLAT
                                                   Kubilay ORAL
                                                   Niyazi YIGIN
                                         Orta ve Zor Düzey
                                AKILLI TAHTA
                                         %100 LGS
                                YA ZILIM I                      LGS mantığına uygun olarak hazırlan-
                      mış orta ve zor düzeyde soruların yer
                      aldığı Maraton PLUS LGS Soru Banka-
                      larımız, öğrencilerimizin LGS’de son
                      virajı en verimli şekilde dönmesi hede-
                      fiyle, uzman kadromuz tarafından ha-
                      zırlanmıştır. Tamamı video çözümlüdür
                      ve akıllı tahta uyumludur.                                   MARATON AKADEMİ
                                   ETKİNLİKLİ SORU BANKASI                      Etkinlikli
                      Kolaydan Zora
             AKILLI TAHTA             Emel CANPOLAT
             YA ZILIM I     Aşamalı      Kubilay ORAL
                      Beceri Temelli  Niyazi YIGIN
                               Mehmet BAYSAL


       “8. Sınıf Maraton Akademi Türkçe Etkinlikli Soru Bankası”nda; konu özetle-
       riyle bilgi eksiğinizi tamamlamanızı, etkinliklerle konuları kavramanızı, Düşün-
       düren Testlerle öğrendiklerinizi pekiştirmenizi, Maraton Testlerle ise LGS’ye
       eksiksiz hazırlanmanızı hedefledik. Koparılabilen kenar notları ile konu tekrarı
       yapmanızı ve kendi notlarınızı çıkarmanızı amaçladık. Kitabımızdaki soruları
       kolaydan zora aşamalı bir şekilde hazırladık ve bütün soruların “beceri te-
       melli” olmasına özellikle dikkat ettik. Soruların tamamının çözüm videolarını
       hazırlayıp kullanımınıza açtık. Şimdi sıra sizde!.. Haydi, “maraton” başlasın!


   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11